Μήνυμα του Ιεροσολύμων Θεόφιλου για την Προσυνοδική Διάσκεψη του Σαμπεζύ

Loading...


Με αφορμή τη διεξαγωγή της 5ης Προσυνοδικής Πανορθοδόξης Διάσκεψης στο Σαμπεζύ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλος απέστειλε μήνυμα στο οποίο εύχεται να προκύψουν από τη Σύνοδο αυτή θετικά αποτελέσματα.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Πέμπτην, 2αν 15ην Οκτωβρίου 2015, διά την εν Σαμπεζύ Γενεύης Ε’ Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, εις την οποίαν αντιπροσωπεύουν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος και ο καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ Θεόδωρος Γιάγκου, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων απέστειλε το κάτωθι μήνυμα:

Τω Ιερωτάτω Μητροπολίτη Περγάμου κ.Ίωάννη, αδελφώ εν Κυρίω αγαπητώ της Ήμών Μετριότητος και Προέδρω της εν Σαμπεζύ- Γενεύης Ε΄ Προσυνοδικής Διασκέψεως, ασπασμόν άγιον εν Χριστώ Ιησού.

Από Ιερουσαλήμ της αγίας, της πόλεως του Βασιλέως του Μεγάλου, της πόλεως του Σταυρού και της Αναστάσεως Αυτού και της έδρας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, απευθύνομεν τη υμετέρα λίαν αγαπητή και περισπουδάστω Ημίν Ιερότητι, τω Γραμματεί επί της Προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου Ιερωτάτω Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Ιερεμία και πάσι τοις εκπροσώποις των αγιωτάτων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την Ε΄ Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, αδελφικόν συγχαρητήριον χαιρετισμόν και τας θερμάς Ημών ευχάς διά την ευόδωσιν της συνεργασίας υμών εν Πνεύματι Αγίω και περάτωσιν των εργασιών υμών προς οικοδομήν και σωτηρίαν του Ορθοδόξου λαού του Κυρίου, κοινήν χριστιανικήν μαρτυρίαν της Ορθοδοξίας εν τω κόσμω, προστασίαν των δοκιμαζομένων χριστιανών εν τη Μέση Ανατολή και επικράτησιν της ειρήνης εν αυτή.

Εφ’ οις ασπαζόμενοι αύτήν από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι αγίω, διατελούμεν.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ, τη 15η Οκτωβρίου 2015

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης ΙεροσολύμωνΕτικέτες