Η Υπηρεσία Αποναρκοθετήσεως των Ηνωμένων Εθνών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τρίτη 21η Ιουλίου η Υπηρεσία Αποναρκοθετήσεως των Ηνωμένων Εθνών / UNMAS United Nations Mine Action Service επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων..

Τούς εκπροσώπους της Υπηρεσίας ταύτης κ. Sasha Logie και κ. Shoula Κreton εδέχθη η Α.Θ.Μακαριότης ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Οι εν λόγω εκπρόσωποι εξέθεσαν εις τον Μακαριώτατον το σχέδιον – project των Ηνωμένων Εθνών να αποναρκοθετήσουν την όλην περιοχήν του Ιορδάνου Ποταμού, πέριξ του τόπου της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ούσαν ναρκοθετημένην από το 1948, ως σύνορον μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ και επικίνδυνον εισέτι διά την ελευθέραν διακίνησιν των προσκυνητών, ειδικώς δε εζήτησαν την άδειαν του Μακαριωτάτου διά την αποναρκοθέτησιν εκτάσεως ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου.

Ο Μακαριώτατος επήνεσε το ανθρωπιστικόν τούτο έργον των Ηνωμένων Εθνών και συνέστησε να γίνη τούτο εν συνεργασία μετά των Κρατικών Αρχών, των εχουσών την πολιτικήν κυριότητα και των Εκκλησιών, των εχουσών την ιδιοκτησίαν εις την περιοχήν.Ετικέτες