Η κοπή της βασιλόπιτα στην Πατριαρχική Σχολή από τον Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το επέρας της Παρασκευής, 2ας /15ης Ιανουαρίου 2016, έλαβε χώραν εις την Πατριαρχικήν -Ιερατικήν Σχολήν της Αγίας Σιών σεμνή τελετή της κοπής της βασιλόπιττας υπό του Μακαριωτάτου  Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Τον Μακαριώτατον εις την τελετήν ταύτην συνώδευσεν ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης π. Αντώνιος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, ο Αρχιτέκτων του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος, και Αγιοταφίται Πατέρες.

Τον Μακαριώτατον εκαλωσώρισεν ο Σχολάρχεύων καθηγητής κ. Σουλιώτης, και εν ω οι μαθηταί έψαλαν το «Μορφήν αναλλοιώτως» και «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου» , ο Μακαριώτατος έκοψε την βασιλόπιτταν, ευχόμενος «αίσιον και ευτυχές το Νέον Έτος 2016» και διένειμε τα τεμάχια αυτής. Κατά την διανομήν της πίττας οι μαθηταί έψαλαν τα Αγιοταφιτικά κάλανδα «Εμείς η νέα γενεά», τα Πρωτοχρονιάτικα κάλανδα «Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά» και το Πολυχρόνιον του Μακαριωτάτου.

Ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τους μαθητάς το Νέον Έτος να είναι πνευματικώς καρποφόρον. Ο δε Γενικός Πρόξενος συνηυχήθη εις τους μαθητάς καλήν πρόοδον, τονίζων εις αυτούς την σημασίαν της φοιτήσεως αυτών εις μίαν τοιαύτην Σχολήν, τροφόν της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

Άμα τη λήξει της τελετής της κοπής της βασιλόπιττας, ο Μακαριώτατος επεθεώρησε τας γιγνομένας εργασίας ανακαινίσεως της ισογείου αιθούσης της Σχολής, η οποία θα χρησιμοποιηθή ως Μελετητήριον. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος περιώδευσε εις τον εξωτερικόν υπαίθριον χώρον της Σχολής, ένθα το παρεκκλήσιον της Πεντηκοστής και το γήπεδον των αθλοπαιδιών των δοκίμων της Σχολής και έδωσε τας καταλλήλας οδηγίας διά την Ορθήν εκτέλεσιν των γιγνομένων εργασιών υπό του Πατριαρχείου εν συνεργασία μετά της Δημαρχίας Ιεροσολύμων επί τω σκοπώ της διαφυλάξεως της περιουσίας του Πατριαρχείου και της προστασίας της Σχολής.

 

 

\

 

 Ετικέτες