Η εορτή του Προφήτη Ηλία στο βόρειο Ισραήλ (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεοφίλου τιμήθηκε στη Μάκερ του βορείου Ισραήλ η εορτή του Προφήτη Ηλία.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το Σάββατον, 26ην Ιουλίου /8ην Αυγούστου 2016, εωρτάσθη μεθεορτίως η εορτή του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου εις τον επ᾽ ονόματι αυτού Ιερόν Ναόν της Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος εις την κώμην Μάκερ της περιοχής Άκκρης – Πτολεμαίδος του βορείου Ισραήλ.

Μετά την ένθερμον προσκοπικήν υποδοχήν εις την είσοδον της πόλεως, προεξήρξε της θείας Λειτουργίας εις τον Ιερόν τούτον Ναόν του Προφήτου Ηλιού η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του πρώην Τελετάρχου Αρχιμανδρίτου Πορφυρίου, του Οικονόμου π. Γιακούμπ Άκελ, Προισταμένου της Κοινότητος ταύτης και ιερέων Προισταμένων των ομόρων ενοριών ως του π. Ηλιού της Κοινότητος Ζντέιντε, του π. Σάββα της Κοινότητος Αμπελίν, του π. Νάσσερ της Κοινότητος Μπεάνε και του π. Σαμουήλ της Κοινότητος Σφαάμερ και του διακόνου π. Μάρκου, ψαλλόντων Ιεροψαλτών της κώμης ταύτης και του Πατριαρχικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως Άκκρης – Πτολεμαίδος Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου μετά βοηθών αυτού Ιεροψαλτών και μετέχοντος εν ευλαβεία και κατανύξει ευσεβούς Ορθοδόξου πληρώματος της ενορίας ταύτης.

Προς το ευσεβές τούτο εκκλησίασμα εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος περί του προφήτου Ηλιού ως του «ενσάρκου αγγέλου, της κρηπίδος των προφητών, του δευτέρου Προδρόμου της παρουσίας Χριστού, του καταπέμψαντος άνωθεν Ελισσαίω την Χάριν, του αποδιώκοντος τας νόσους και καθαρίζοντος τους λεπρούς και βρύοντος ιάματα πάσι τοις επικαλουμένοις αυτόν εν αληθεία», ελληνιστί, ίδε την είδησιν της εορτής του προφήτου Ηλιού εις το Μααλούλε.

Προ της Απολύσεως ο Μακαριώτατος προσέφερεν εικόνα της Θεοτόκου του «Άξιον Εστίν» διά την Κοινότητα και σταυρόν εις τον π. Γιακούμπ.

Μετά την θ. Λειτουργίαν ηκολούθησε δεξίωσις εις την αίθουσαν εκδηλώσεων του Ναού εις Μάκερ. Εις ταύτην έλαβον χώραν αι δέουσαι προσφωνήσεις, ως του Σείχη της Άκκρης κ. Σαμήρ Άσση, του σπουδάσαντος Αρχιτεκτονικήν εις Ελλάδα κ. Μουχάμαντ Σήμπελ ελληνιστί ως έπεται:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλε,

Καλώς ήλθατε στο χωριό μας, και του χρόνου τέτοια μέρα της Παναγίας με το καλό.

Είναι μεγάλη η τιμή που μας δίνει η παρουσία Σας και Σας υποδεχόμεθα με ευσέβεια που αρμόζει σε Σας και την Ακολουθία Σας. Δεν θα παραλείψω να εκδηλώσω την λύπη μου, για τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας.

Πράξεις που προσβάλλουν κάθε έντιμο και πολιτισμένο άνθρωπο και η μεγαλύτερη φρίκη είναι να γίνωνται αυτά τα εγκλήματα στο όνομα της θρησκείας. Τι παράλογο! Ξέρουμε ότι ο Ένας και ο Μοναδικός Θεός είναι Εκείνος που δίνει την ζωή και μόνο Εκείνος μπορεί να την αφαιρέση.

Δυστυχώς είμεθα πολύ αδύναμοι για να αποτρέψωμε αυτά τα εγκλήματα, αλλά μπορούμε μαζί να διακηρύξωμε την αντίθεσή μας στη βία από άνθρωπο σε άλλον άνθρωπο ανεξαρτήτως θρησκείας, Εθνότητος, χρώματος κ.τ.λ.

Μακαριώτατε Πατριάρχα Ιεροσολύμων

Σεβασμιώτατοι Επίσκοποι, Ιερείς,

Σας ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε στο χωριό μας στο μας στο Ελ Μάκερ.

Σας εκφράζουμε τον σεβασμό μας».

του Προισταμένου της Κοινότητος π. Γιακούμπ Άκελ και του Μακαριωτάτου ελληνιστί ως έπεται:

«Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Σεβαστοί εκπρόσωποι των Κοινοτήτων του ενός λαού της πόλεως υμών Μάκερ,

Εντιμότατε κύριε Κοινοτάρχα,

Ιερολογιώτατοι, Σεΐχηδες,

Ο σήμερον τιμώμενος μέγας προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης συνήγαγεν πάντας ημάς εις την ιστορικήν υμών πόλιν Μάκερ, διά να δοξάσωμεν τον δοξάσαντα τους φίλους και αγίους Αυτού, τον Κύριον και Θεόν ημών.

Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, κατέχει εξέχουσαν θέσιν εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος και ιδιαιτέρως εις την θρησκεύουσαν συνείδησιν των κατοίκων της Μέσης Ανατολής και μάλιστα των κατοίκων της γενετείρας Αυτού, δηλονότι της αγίας Γης.

Το γεγονός τούτο οφείλεται εις το ότι ο προφήτης Ηλίας διεκρίθη διά τον όντως υπερβάλλοντα ζήλον αυτού υπέρ του Θεού και της θείας δικαιοσύνης. Υπήρξεν ο υπερασπιστής της αληθείας και ο δριμύς πολέμιος του ψεύδους και της απάτης. Υπήρξεν ο υπερασπιστής των αδικουμένων, των αδυνάτων, των ορφανών και των χηρών γυναικών. Υπήρξεν ο απεσταλμένος του Θεού εις καιρούς παρεκκλίσεως του λαού αυτού από της οδού της αληθούς θεογνωσίας και της καθαράς λατρείας. Ηφαίστειον αγάπης προς τον Ένα και Ζώντα Θεόν εχαρακτηρίσθη η εν Πνεύματι Αγίω αναγεννήμένη ψυχή αυτού.

Με άλλα λόγια, ο Προφήτης Ηλίας εξήσκησεν σκληράν πλην όμως καλοπροαίρετον κριτικήν εις την κοσμικήν εξουσίαν της εποχής του. Επετίμησε τους άρχοντας και βασιλείς, οι οποίοι παρέβαινον τον νόμον και τας εντολάς του αληθινού Θεού.

Σήμερον ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος Ηλίας και το πύρινον αυτού κήρυγμα προβάλλεται ως η ζώσα φωνή του φιλανθρώπου Θεού, του θέλοντος πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν. Η κλήσις ημών εις την επίγνωσιν της αληθείας σημαίνει ότι ο Θεός του Ηλία είναι ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Επιπλέον δε σημαίνει ότι ο Θεός του Ηλία είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης και ο Δημιουργός της κοινής ημών ανθρωπίνης φύσεως και ο δίκαιος κριτής της ανθρωπίνης ημών ιστορίας.

Δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί μου, να αγαπώμεν τον Θεόν και ταυτοχρόνως να μισώμεν τον συνάνθρωπόν μας. «Εάν τις είπη ότι, αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστιν», (Α’ Ιωάν. 4,20) λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Το μίσος γεννά την βίαν, η δε βία προσβάλλει το ανθρώπινον πρόσωπον. Αντιθέτως, η αγάπη γεννά την ειρήνην. Κατά δε τον σοφόν Παύλον, «ου γαρ εστιν ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης» (Α’ Κορ. 14,33), διό «ειρήνην διώκετε μετά πάντων», (Εβρ. 12,14).

Το μήνυμα τούτο ευαγγελιζόμεθα και ημείς ως Πατριάρχης των Ιεροσολύμων και ως διάδοχος του Αγίου μεγάλου και ενδόξου Ιακώβου του Αδελφοθέου του Ιερομάρτυρος και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων, αλλά και ως διάδοχος του Πατριάρχου των Ρωμαίων Ορθοδόξων Σωφρονίου του μεγάλου.

Έτη πολλά και ειρηνικά. Αμήν», … ακολουθουμένης υπό χρηματικής προσφοράς διά την συνέχισιν της ανακαινίσεως της αιθούσης.Μετά την δεξίωσιν ταύτην παρετέθη υπό της Κοινότητος τη Πατριαρχική Συνοδεία και μέλεσι του ποιμνίου γεύμα εις εστιατόριον της πόλεως.

Το εσπέρας της ημέρας ταύτης ο Μακαριώτατος ηυλόγησε μυστήριον γάμου εις την προσκειμένην τω Μάκερ κώμην του Ζντέιντε, εν συνεχεία δε απεδέχθη πρόσκλησιν διά δείπνον εις την οικίαν του φίλα προσκειμένου τω Πατριαρχείω ιατρού κ. Χαλήλ Αντράους.

1008jer.jpg
1008jer1.jpg
1008jer2.jpg
1008jer3.jpg
1008jer4.jpg
1008jer5.jpg
1008jer6.jpg
1008jer7.jpg


Ετικέτες