Η εορτή του Αγ. Πνεύματος σε ρωσική εκκλησία στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Δευτέραν του Αγίου Πνεύματος, 7ην / 20ην Ιουνίου 2016, εωρτάσθη η εορτή του Αγίου Πνεύματος εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος εις την Δυτικήν Ιερουσαλήμ του Πατριαρχείου Μόσχας.

 Εις τον Ιερόν Ναόν τούτον τη προσκλήσει της Ρωσικής Πνευματικής Αποστολής (MISSIA) προεξήρξε της θείας Λειτουργίας και της όλης εορτής και πανηγύρεως ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου όντος εις την Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδοξίας εν Κρήτη, συλλειτουργούντων αυτώ του Προισταμένου της MISSIA Αρχιμανδρίτου π. Αλεξάνδρου και του βοηθούντος αυτώ Αρχιμανδρίτου π. Λεοντίου, του εν Μόσχα Πατριαρχικού Επιτρόπου και Εξάρχου Αρχιμανδρίτου π. Στεφάνου, παρεπιδημούντων Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων του Πατριαρχείου της Ρωσίας, του Ιεροδιακόνου Μάρκου, ψαλλούσης ρωσιστί της χορωδίας των μοναζουσών της Ρωσικής ταύτης Αποστολής και μετεχόντων ευλαβών Ρωσοφώνων αλλά και Αραβοφώνων προσκυνητών.

Λήξαντος του Κοινωνικού, ωμίλησεν ο Σεβασμιώτατος περί της εορτής του Αγίου Πνεύματος και επέδωσεν εις τον Προιστάμενον της MISSIA Αρχιμανδρίτην π. Αλέξανδρον μεγάλην εικόνα του Παναγίου Τάφου, ο δε Αρχιμανδρίτης Αλέξανδρος επέδωσεν εις αυτόν ωραιότατον Αρχιερατικόν εγκόλπιον.

Μετά την θ. Λειτουργίαν η Αρχιερατική Συνοδεία κατηυθύνθη εις το ηγουμενείον, όπου παρετέθη δεξίωσις και εν συνεχεία τράπεζα υπό του Προισταμένου της MISSIA Αρχιμανδρίτου π. Αλεξάνδρου.