Η εορτή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου στα Ιεροσόλυμα (φωτο & video)

Loading...


Την Κυριακήν, 20ην Ιανουαρίου /2ραν Φεβρουαρίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου του μεγάλου.

Α΄ Εις τα Ιεροσόλυμα.

Εις την  επ’ ονόματι του οσίου Ευθυμίου Ιεράν Μονήν πλησίον του Πατριαρχείου εις την Χριστιανικήν συνοικίαν της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων ετελέσθη αφ’ εσπέρας Εσπερινός και την πρωίαν Όρθρος και θεία Λειτουργία…

προεξάρχοντος του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, συλλειτουργούντων Αυτώ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Αρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου, του εφημερίου του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου π. Ήσσα- Χρήστου Τούμα και του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, ψάλλοντος του εξ Ελλάδος Ιεροψάλτου κ. Ευαγγέλου Τσαρκατζόγλου, του Σχολάρχου μοναχού π. Φωτίου και των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών, συμμετεχόντων πολλών πιστών, μοναχών, μοναζουσών, μελών της Ελληνικής Παροικίας Ιεροσολύμων και του αραβοφώνου (Rum Orthodox) ποιμνίου και προσκυνητών.

Προς το ευσεβές εκκλησίασμα τούτο εκήρυξε τον θείον λόγον εις το Κοινωνικόν περί του βίου και της πολιτείας του  οσίου Ευθυμίου ο προεξάρχων της θείας Λειτουργίας Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος

Μετά την θείαν Λειτουργίαν η καθηγουμένη οσιωτάτη μοναχή Χριστονύμφη εδεξιώθη την Αρχιερατικήν Συνοδείαν και πάντας φιλοφρόνως εις το ηγουμενείον.

Β” Εις τα εν τη ερήμω ερείπια της Λαύρας του Αγίου  Ευθυμίου.

Την  προτεραίαν της μνήμης του Αγίου Ευθυμίου, 19ην  Ιανουαρίου /1ην Φεβρουαρίου 2014, ετελέσθη υπαίθριος θεία Λειτουργία επί των ερειπίων της ονομαστής Λαύρας του  οσίου Ευθυμίου υπό του Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως, τη συμμετοχή 30 περίπου πιστών, μοναζουσών και άλλων, τη αδεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ.

Η Λαύρα αύτη είναι η τελευταία των Λαυρών, τας οποίας ίδρυσεν εις την έρημον της Ιουδαίας ο Άγιος Ευθύμιος. Αύτη κατέστη μεταξύ των ετών  430-473 μ.Χ. μοναχικόν, χριστιανικόν και ιεραποστολικόν κέντρον, μέγας φάρος Ορθοδοξίας, τη πνευματική καθοδηγήσει του οσίου Ευθυμίου, ο οποίος ηξιώθη παρά του Θεού και του προορατικού και ιαματικού χαρίσματος και ωδήγησε χιλιάδας μοναχών και χριστιανών εκ του δόγματος του μονοφυσιτισμού  εις το δόγμα της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, της εν Χριστώ μιάς υποστάσεως εν τη συνεργεία δύο φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης. Μεταξύ των επιστρεψάντων διά του Αγίου Ευθυμίου εις την Ορθοδοξίαν ήτο και η αυτοκράτειρα Ευδοκία, σύζυγος του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού.

{youtube}YE_G8UFaIEs{/youtube}

alt
alt
alt
altΕτικέτες