Η εορτή του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμονος στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Κυριακήν, 27ην Ιουλίου/ 9ην Αυγούστου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμονος εις την μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δυτικώς και της Πύλης του Δαυίδ Ιεράν Μονήν προς τιμήν αυτού, την συντιμωμένην και επ᾽ ονόματι του αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων του Κατηχητού.

Εις το παρεκκλήσιον τούτο προεξήρξε του Εσπερινού αφ᾽ εσπέρας και της Θ. Λειτουργίας την πρωίαν της εορτής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιόππης κ. Δαμασκηνός, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και διακόνων, ψαλλουσών εν κατανύξει μοναζουσών εγκαταβιουσών εν τη Παλαιά Πόλει των Ιεροσολύμων και παρακολουθούντων μελών της Ελληνικής Παροικίας και της Ελληνορθοδόξου Αραβοφώνου Κοινότητος των Ιεροσολύμων.

Το ευλαβές εκκλησίασμα τούτο εμνήσθη εκ του Συναξαρίου περί του αγίου μάρτυρος Παντελεήμονος, ζήσαντος κατά τον 4ον μ.Χ. αιώνα, διδαχθέντος τον Χριστιανισμόν παρά της μητρός αυτού Ευβούλης, σπουδάσαντος ιατρικήν και εξασκήσαντος αυτήν αναργύρως, βαπτισθέντος και μετονομασθέντος από Παντολέοντος εις Παντελεήμονα, ομολογήσαντος τον Χριστόν, επιτελέσαντος σημεία και ιάσεις και υπομείναντος βασανιστήρια και μαρτυρήσαντος και υπέρ του ονόματος του Χριστού.

Εις την Ιεράν ταύτην Μονήν προσήλθε προς προσκύνησιν ο Μακαριώτατος μετά Συνοδείας Αγιοταφιτών και εδέχθη δεξίωσιν υπό της ηγουμένης μοναχής Χαριτίνης, εις την οποίαν ηυχήθη ταχείαν την ανάρρωσιν και μακροημέρευσιν.

Μετά την θ. Λειτουργίαν η επαινετώς ανακαινίσασα την Μονήν οσιωτάτη μοναχή Χαριτίνη εδέξιώθη την Αρχιερατικήν Συνοδείαν και πάντας εις το ηγουμενείον.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες