Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο εν Ναζαρέτ παρεκκλήσιο του Σταυρού (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Κυριακήν, 15ην / 28ην Σεπτεμβρίου 2014, Κυριακήν μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού, εωρτάσθη η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού εις το εν Ναζαρέτ παρεκκλήσιον του Τιμίου Σταυρού.

Το παρεκκλήσιον τούτο ευρίσκεται εις κτήμα του Πατριαρχέιου εντός της πόλεως της Ναζαρέτ, επάνω εις λόφον με την ονομασίαν Κασρ Ιλ Μουτράν. Τούτο ανεκαινίσθη προ τινων ετών τη φροντίδι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Όρους Θαβώρ Αρχιμανδρίτου π. Ιλαρίωνος και δαπάναις ευσεβούς εξ Ελλάδος προσκυνητού και κατέστη κατάλληλον προς λειτουργικήν χρήσιν.

Εις τούτο το παρεκκλήσιον και κατά την ως άνω ημέραν της Κυριακής μετά την Ύψωσιν προεξήρξε της θ. Λειτουργίας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του παρεπιδημούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών κ. Θεολόγου της Εκκλησίας της Ελλάδος μεθ’ ιερέων της Μητροπόλεως αυτού, ιερέων της Ναζαρέτ και ομόρων πόλεων αυτής, ψαλλούσης της χορωδίας της Ναζαρέτ και ικανού λαού εν κατανύξει προσευχομένου.

Προς τον λαόν τούτον εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος ως έπεται, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2014/09/27/7497

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός παρέθεσε τράπεζαν εις τον Μακαριώτατον και άλλους πολλούς.

 Ετικέτες