Η εορτή της Μελάνης της Ρωμαίας στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Τετάρτην, 31ην Δεκεμβρίου 2015 / 13ην Ιανουαρίου 2016, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της οσίας μητρός ημών Μελάνης της Ρωμαίας εις το επ’ ονόματι αυτής παρεκκλήσιον, το κείμενον εντός της Γυναικείας Μονής της Μεγάλης Παναγίας, συνεχομένης κτιριακώς τη Αγιοταφιτική Αδελφότητι, νοτίως αυτής, εις την θέσιν της οποίας προ της θεσπίσεως αυτής ως Γυναικείας Μονής, κατώκησαν το πρώτον οι Άγιοταφίται Πατέρες, ελθόντες εκ του λόφου της Αγίας Σιών το έτος 516 μ.Χ. επί Πατριαρχίας του αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ηλία.

 Συμφώνως προς το Συναξάριον, η Αγία Μελάνη είλκε την καταγωγήν εκ Ρώμης, ήτο κάτοχος πολλού πλούτου, τον οποίον διένειμεν εις πτωχούς και εις διατροφήν χιλιάδων μοναχών της ερήμου της Νιτρίας της Αιγύπτου, μέσω της οποίας διήλθε κατευθυνομένη διά προσκύνημα εις τους Αγίους Τόπους, εις τους οποίους κατέληξε και εγκατεβίωσε επί του Όρους των Ελαιών, συνεχίζουσα το φιλανθρωπικόν αυτής έργον άχρι τελειώσεως της ζωής αυτής περί το 410 μ.Χ.

Εις την Ιεράν Μονήν της Μεγάλης Παναγίας εγκαταβιούσι σήμερον είκοσι περίπου μονάζουσαι του Πατριαρχείου.

Εις το εν τη Μονή ταύτη υπόγειον παρεκκλήσιον της Αγίας Μελάνης ετελέσθη Εσπερινός αφ’ εσπέρας και θεία Λειτουργία την πρωίαν της κυριωνύμου ημέρας της εορτής προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, και συλλειτουργούντων των Αρχιμανδριτών Μακαρίου, Ιγνατίου και Ιερωνύμου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και ψαλλουσών επίσης και μετεχουσών των μοναζουσών της Μονής και άλλων μοναζουσών, προσελθουσών εξ άλλων Μονών και μελών της Ελληνορθοδόξου Παροικίας Ιεροσολύμων.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν η καθηγουμένη οσιωτάτη μοναχή Μελάνη, η και ανακαινίσασα προσφάτως τον ιερόν Ναόν των Εισοδίων της Θεοτόκου της Μονής ταύτης, εδεξιώθη το ιερατείον και το εκκλησίασμα εις το ηγουμενείον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες