Η Εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με πάσα λαμπρότητα τιμήθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η Εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στο Ορος των Ελαιών, παρουσία του Πατριάρχη Θεόφιλου.

Στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Πατριαρχείο αναφέρεται: «Την Πέμπτην, 8ην /21ην Μαίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως, συμφώνως προς την τυπικήν και προσκυνηματικήν διάταξιν αυτού εις το Όρος των Ελαιών και εις αυτόν τούτον τον τόπον της ουρανούς Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Διά της εορτής ταύτης το Πατριαρχείον ετίμησε την μνήμην του γεγονότος ότι ο Σωτήρ ημών Κύριος Ιησούς Χριστός, τεσσαράκοντα ημέρας μετά την εκ νεκρών Ανάστασιν Αυτού ανελήφθη εν δόξη εις τους ουρανούς και φέρων μετ᾽ Εαυτού την προσληφθείσαν κατά την Ενανθρώπησιν Αυτού ανθρωπίνην φύσιν ημών, εκάθισεν εκ δεξιών του Πατρός και εθέωσεν αυτήν, εκείθεν δε απέστειλε παρά του Πατρός άλλον Παράκλητον, το Πνεύμα Αυτού το Άγιον, το οποίον εφώτισε και ενίσχυσε τους μαθητάς και ίδρυσε την Εκκλησίαν, την συνεχίσασαν το σωτηριώδες έργον Αυτού επί της γης.

Η εορτή αύτη εωρτάσθη εις τον τόπον, αφ᾽ ου ανελήφθη εις τους ουρανούς ο Χριστός δι᾽ Εσπερινού αφ᾽ εσπέρας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, μετ᾽ Αποδείπνου δε και του Κανόνος της εορτής μετά ταύτα και μετά λιτανείας προς τον Ναόν των Γαλιλαίων Ανδρών- Galili Viri, εν ω ανέμενε ευλογών ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, και εν ω ανεπέμφθη δέησις και ανεγνώσθη το Ευαγγέλιον της Αναλήψεως ελληνιστί, ρωσσιστί και αραβιστί, ίνα επιστρέψη και πάλιν η λιτανεία εις τον τόπον του Εσπερινού και απολυθή.

Η εορτή ωλοκληρώθη διά θείας Λειτουργίας την πρωίαν, ανήμερα της εορτής, ης προεξήρξε και πάλιν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερεμίου της Πολωνικής Εκκλησίας, Ιερομονάχων Αγιοταφιτών, Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου, Ιερέων παρεπιδημούντων εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Κεντρικού Μοναστηρίου Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου μετά ψαλτών εξ Ελλάδος και των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών δεξιόθεν ελληνιστί και της χορωδίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου αριστερόθεν αραβιστί υπό τον κ. Τζώρτζ Κάμαρ και μετεχόντων εν κατανύξει πολλών εντοπίων Χριστιανών εξ Ιεροσολύμων, εκ βορρά, εκ των πόλεων της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και πολλών προσκυνητών εκ διαφόρων χωρών, προσκυνούντων το αποτύπωμα του ποδός του εις ουρανούς αναληφθέντος Κυρίου.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσήλθε μετά των Συνοδικών και άλλων Πατέρων διά προσκύνησιν ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εν συνεχεία δε επεσκέφθη τον ιμάμην, τον κατοικούντα εις το προσκείμενον του Προσκυνήματος τέμενος, την έναντι του Προσκυνήματος Ιεράν Μονήν της Αναλήψεως, ένθα εδεξιώθηΑυτόν φιλοφρόνως ο Προιστάμενος αυτής μοναχός π. Αχίλλιος, την Ιεράν Μονήν Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών της Ρωσικής Διασποράς- ηνωμένην νυν μετά της Εκκλησίας της Ρωσίας και εν τέλει την Ιεράν Μονήν Γαλιλαίων Ανδρών, ης ηγούμενος είναι ο Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος, όστις και εδεξιώθη Αυτόν.

Ο μοναχός π. Αχίλλιος και ο Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος εδέχθησαν και εφιλοξένησαν διά πλουσίου πρωινού προγεύματος και την Αρχιερατικήν Συνοδείαν υπό τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Αβήλων κ. Δωρόθεον.

Βεβαιωμένη και εστερεωμένη διά της ευλογίας της Αναλήψεως του Κυρίου η Εκκλησία αναμένει την εορτήν της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος».

2405jer.jpg
2405jer1.jpg
2405jer2.jpg
2405jer3.jpg
2405jer4.jpg
2405jer5.jpg
2405jer6.jpg


Ετικέτες