Η εορτή της Αγίας Μελάνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την τελευταία ημέρα του 2014, γιορτάσθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η εορτή της οσίας Μελάνης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την Τρίτην, 31ην Δεκεμβρίου 2014/ 13 Ιανουαρίου 2015, τελευταίαν ημέραν του έτους 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της οσίας Μελάνης της Ρωμαίας εις το προς τιμήν αυτής παρεκκλήσιον, κείμενον εντός της Ιεράς Μονής της Μεγάλης Παναγίας της προσκειμένης νοτίως τω Πατριαρχείω.
Εις τον τόπον τούτον έζησεν η οσία Μελάνη περί το 410 μ.Χ. , προελθούσα εκ Κωνσταντινουπόλεως και αφ’ ου εξήσκησε φιλανθρωπικόν έργον διατροφής 5000 μοναχών επί τρεις ημέρας εις την έρημον της Νιτρίας της Αιγύπτου.

Τού Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θ. Λειτουργίας ανήμερα της εορτής προεξήρξεν ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, συλλειτουργούντων αυτώ του Ιερομονάχου π. Χρυσογόνου, του Ιερομονάχου π. Μακαρίου και του διακόνου π. Μάρκου και ψάλλοντος του π. Ιωσήφ και μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής και μοναζουσών της Ιεράς Μονής της Μεγάλης Παναγίας εν ευλαβεία βοηθουσών και άλλων μοναζουσών προσελθουσών εξ άλλων Μονών και προσκυνητών.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν η ανακαινίζουσα τον Ιερόν Ναόν της Μονής της Μεγάλης Παναγίας οσιωτάτη μοναχή Μελάνη εδεξιώθη την Αρχιερατικήν συνοδείαν και πάντας εις το ηγουμενείον.
Εκ της Αρχιγραμματείας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες