Ημέρα της Θρησκευτικής αρμονίας στην Ιορδανία

Loading...


Με στόχο την καταπολέμηση του φανατισμού συναντήθηκαν και φέτος Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. 

Την Κυριακήν, 14ην /27ην Απριλίου 2014, έλαβε χώραν εις το Αμμάν της Ιορδανίας η ημέρα της «Θρησκευτικής Αρμονίας», η θεσπισθείσα τη εισηγήσει της Βασιλικής Χασιμιτικής οικογενείας και λαβούσα ισχύν αποφάσεως των Ηνωμένων Εθνών από του έτους 2010.

Το γεγονός τούτο έχει καθιερωθή υπό της Βασιλικής Χασιμιτικής οικογενείας της Ιορδανίας ως θεσμός συναντήσεως θρησκευτικών παραγόντων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων, ιερωμένων και λαικών, προκειμένου εις το πλαίσιον αυτού να πολεμώνται τα φαινόμενα θρησκευτικού φανατισμού, θρησκευτικής εξάψεως, βίας και τρομοκρατίας και ούτω να καλλιεργώνται δυνατότητες θρησκευτικής συνυπάρξεως εις ατμόσφαιραν μετριοπαθείας, ειρήνης, ομονοίας και αρμονίας.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην, κατά το έτος τούτο λαβούσαν χώραν εις το εν Αμμάν RoyalHashemiteCourt, παρέστη αυτοπροσώπως η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς της Ιορδανίας H.M.KingAbdullahII, ο πρίγκηπας Ghazi και ωμίλησεν ο σεΐχης AliGomaa της Αιγύπτου, ο εν Ιεροσολύμοις Λουθηρανός Επίσκοπος MunibYunanκαι η πριγκίπισσα AreejGhazi.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων αντεπροσώπευσεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του ηγουμένου εν Φχες οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου.

Ο Μακαριώτατος ωμίλησεν μετά τον σεΐχην της Αιγύπτου AliGumaa διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/04/27/6600

Μετά τας ως άνω προσφωνήσεις απενεμήθη υπό της Α.Μ. του Βασιλέως, διά την δραστηριότητα αυτών υπέρ της ειρήνης, το βραβείον KingAbdullah II Ibn Al Hussein Prize for the World Interfaith Harmony Week εις τους:

United Nation Interfaith Harmony Partners Zamboanga πρώτον βραβείον, εις τον κ. Saeed Khan Falahi, δεύτερον βραβείον, εις τον Gamal Farghaly Sultan Secondary School for Boys, Assiut, Egypt, εις τους Faiths Together Uganda, Mr. Michael Boyondo and Mrs. Irene Bulindi.

Επιτροπή Κριτών απονομής τών βραβείων τούτων ήτο η πριγκίπισσα Areej Ghazi, οΜακαριώτατοςΠατριάρχηςΙεροσολύμωνκ. Θεόφιλος, οσεΐχης dr. Ali Gomaa οΕπίσκοπος Munib Younan, ο father π. Nabil Haddad, οδόκτωρ Minwer Al Mheid καίο Mr. Aftab Ahmed.Ετικέτες