Επιστολή του Ρουμάνου προέδρου στον Πατριάρχη Θεόφιλο για τις σχέσεις των δύο εκκλησιών (φωτο & video)

Loading...


Την Τρίτην, 12ην /25ην Φεβρουαρίου 2014, η Πρέσβυς της Ρουμανίας εις το Ισραήλ κ. Andrea Păstârnac επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Την νέαν Πρέσβυν της Ρουμανίας εις το Ισραήλ εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Η κ. Andrea Păstârnac επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη προσφάτω αναλήψει των πρεσβευτικών αυτής καθηκόντων και προκειμένου να εκφράση την χαράν αυτής επί τη υπογραφείση συμφωνία αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Πατριαρχείου Ρουμανία, άμα δε ίνα επιδόση τω Μακαριωτάτω επιστολήν ευχαριστήριον του Προέδρου της Ρουμανίας H.E. Mr. Traian Băsescu, επισκεφθέντος προσφάτως το Ισραήλ και το Πατριαρχείον διά την υπογραφείσαν ταύτην συμφωνίαν, ανοίγουσαν την οδόν διά νέας καρποφόρους σχέσεις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά της χώρας και της Εκκλησίας της Ρουμανίας.
Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της καταστάσεως των Χριστιανών εις την Αγίαν Γην και της συμπαραστάσεως του Πατριαρχείου και των Ορθοδόξων Πρεσβειών προς αυτούς και περί της συμβολής του Πατριαρχείου εις την διατήρησιν του status quo της πόλεως των Ιεροσολύμων.

Επί τη επισκέψει ταύτη αντηλλάγησαν τα φιλόφρονα δώρα και αι φιλόφρονες ευχαί.

1

{youtube}ZbLaLUYRsY4{/youtube}Ετικέτες