Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου του Αμπού – Ντις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Δευτέραν, 11ην /24ην Αυγούστου 2015, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον εκπρόσωποι του Παλαιστινιακού Πανεπιστημίου του προαστίου των Ιεροσολύμων Αμπού – Ντις, ήτοι ο Πρόεδρος αυτού κ. Ιμάντ Αμπού Κίσιεκ και ο καθηγητής της Αρχαιολογίας κ. Σαλάχ Αλ Χόνταλη μετά των συνοδών αυτών.

Τούτους εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών .
Σκοπός της επισκέψεως αυτών ταύτης ήτο η ενημέρωσις του Μακαριωτάτου εκ του σύνεγγυς περί της προσφάτου γενομένης αρχαιολογικής ανασκαφής εις την πόλιν της Ραμάλλας και εις γην ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου, κατά την οποίαν ανεκαλύφθησαν αξιόλογα τμήματα ιερού Ναού και ιεράς Μονής του 4ου μ.Χ. αιώνος εις τον τόπον του ενταφιασμού του αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον Πρόεδρον και τον καθηγητήν Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Αμπού Ντις διά το επιτελούμενον υπ’ αυτών σημαντικόν ανασκαφικόν έργον, εξ ου ευρέθησαν ερείπια Ναού, αναγομένου εις τας αρχάς του Χριστιανισμού εις την Αγίαν Γην και επήνεσε διά την συνεργασίαν αυτών μετά του Πατριαρχείου και του ηγουμένου της εν Ραμάλλα Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Πατριαρχείου Αρχιμανδρίτου Γαλακτίωνος, η οποία συντελεί τα μέγιστα εις την ειρηνικήν διαβίωσιν Χριστιανών και Μουσουλμάνων εις την Αγίαν Γην και ετίμησε αυτούς διά του παρασήμου του Πατριαρχείου, κοπέντος επί τη 1.500 επετηρίδι αυτού και έδωσεν εις αυτούς οικονομικήν ενίσχυσιν διά την συνέχισιν της αρχαιολογικής ανασκαφής.

 

 

 

 

 

 Ετικέτες