Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Loading...


Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συνελθούσα υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, την 10ην /23ην Ιουνίου 2014, επελήφθη θεμάτων του Πατριαρχείου και ήχθη εις τας κάτωθι αποφάσεις:

Διώρισε τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιον ως Πρόεδρον της Οικονομικής Επιτροπής, παραμένοντα και ως Πατριαρχικόν Επίτροπον.

Διώρισε τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Θαβωρίου κ. Μεθόδιον ως Πρόεδρον της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην π. Ιερώνυμον Πρόεδρον της Επιτροπής των Αραβοφώνων Σχολών του Πατριαρχείου εις την Δυτικήν Όχθην.

Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην Χριστοφόρον πνευματικόν καθοδηγητήν και παιδαγωγόν της Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Δημητρίου και των λοιπών Αραβικών Σχολών και προήγαγε τον Ιερομόναχον Αθανάσιον Κακίς εις Πρωτοσύγκελλον και διώρισεν αυτόν εφημέριον εις Γέρασα και εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής εις Ντιμπίν, τελούντα υπό την ποιμαντικήν αρμοδιότητα του εν βορείω Ιορδανία Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην π. Στέφανον Κάντλετς εφημέριον της εν Qatar Κοινότητος του Πατριαρχείου.

Απεφάσισε την εις ιερέα χειροτονίαν του διακονητού εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως Ιεροδιακόνου π. Θαδδαίου.