Συγχαρητήρια επιστολή του Αλεξανδρείας Θεοδώρου προς τον νέο Πατριάρχη των Κοπτών Θεόδωρο Β’

Loading...


Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ , πληροφορηθείς την εκλογή του νέου Προκαθημένου της Κοπτικής Εκκλησίας, Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.Θεοδώρου Β’, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κάϊρο σήμερα, 4η Νοεμβρίου ε.ε., απέστειλε προς Αυτόν την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή:

Αριθμ. Πρωτ. 250/2012

Αγιώτατε Πάπα καί Πατριάρχα τής Κοπτικής Εκκλησίας, κύριε Θεόδωρε Β’, τήν Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

         Mέ μεγάλη χαρά επληροφορήθημεν τό χαρμόσυνο άγγελμα τής επαξίας εκλογής Σας στόν Πατριαρχικό Θρόνον τής Κοπτικής Εκκλησίας καί εγκαρδίως Σάς συγχαίρομεν.

         Η πνευματική προσωπικότητα, η θεολογική κατάρτιση, η πολυετή εμπειρία περί τά εκκλησιαστικά ζητήματα, κυρίως δέ η εγνωσμένη αγάπη Σας πρός τόν πιστό λαό τού Θεού, αποτελούν εχέγγυα γιά τήν αρχομένη Πρωθιεραρχική διακονία Σας.

         Αμφότεροι φέροντες τό όνομα «Θεόδωρος ο Β’» ως ιστορική επιταγή πρός στενοτέρα συναντίληψη υπέρ τού ευγενούς λαού τής Αιγύπτου, ολοθύμως ευχόμεθα όπως ο Κύριος διαφυλάττη τήν Μακαριότητά Σας εν υγιεία αδιαπτώτω καί δυνάμει πολλή, επ’ ωφελεία τού λογικού ποιμνίου Σας.

         Συγχαίροντες καί πάλι γιά τήν επαξία εκλογή Σας, κατασπαζόμεθα τήν Μακαριότητά Σας εν φιλήματι αγίω καί διατελούμεν μετά τής εν Κυρίω αγάπης καί τιμής.
 

†Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’