Η Εκκλησία της Πολωνίας δεν αναγνωρίζει την Εκκλησία της Ουκρανίας

Loading...


Η συνεδρίασε σήμερα και συζήτησε το θέμα της αναγνώρισης της .

Η απόφαση που έλαβε ήταν να μην προχωρήσει στην αναγνώριση και κάνει λόγω για αποστάτες και σχισματικούς.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

«Διατηρούμε σε ισχύ τις θέσεις μας σχετικά με τις Συνοδικές αποφάσεις: 340/ 9 Μαΐου 2018, 341/ 25ης Ιουνίου 2018 και του αριθ. 342/ 2ας Απριλίου 2019. Η Πολωνική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι αντίθετη στην προσφορά της Αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας, όπως αυτή είναι βασισμένη σε δογματικούς και κανονικούς κανόνες για ολόκληρη την Εκκλησία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, όμως, σε μια ομάδα των raskolniks (αποστατών). Οι σχισματικοί δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν έναν υγιή εκκλησιαστικό οργανισμό. Παραβιάζουν την Ευχαριστιακή ενότητα ολόκληρης της Ορθοδοξίας».

Διαβάστε εδώ:  Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε την Ουκρανική Εκκλησία - Η επιστολή

Στα εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα συζητήθηκαν το θέμα της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στα Πολωνικά και διαπιστώθηκε ότι έχει σημειωθεί σημαντική άνθιση σε αυτόν τον τομέα και άλλα τρέχοντα ποιμαντικά προβλήματα.tilegrafima.gr