Συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Γεωργίας

Loading...


Με μια λιτή Ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο Γεωργίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 10 Ιουνίου θα συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Γεωργίας.

Προφανώς η Σύνοδος θα λάβει τελικές αποφάσεις περί της Μεγάλης Συνόδου.