Σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση ο Πατριάρχης Γεωργίας

Loading...


Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλία Β ‘ στο πλαίσιο της θεραπείας που υποβάλλεται στη Γερμανία…

Στο Βερολίνο, ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Γεωργιανής Εκκλησίας πήγε στις 14 Ιουλίου.

«Η στεφανιαία αγγειογραφία αποκάλυψε ότι ήταν αναγκαία η περαιτέρω επεμβατική ιατρική επέμβαση στην καρδιά. Η διαδικασία ήταν επιτυχής» αναφέρθηκε σε μια δήλωση από το Πατριαρχείο.

Ο Πατριάρχης Ηλίας Β θα έχει επιστρέψει στη Γεωργία, κατά πάσα πιθανότητα στις 30 Ιουλίου.Ετικέτες