Ποιοι εκπρόσωποι των ετεροδόξων θα παρακολουθήσουν την έναρξη και τη λήξη της Μεγάλης Συνόδου

Loading...


Σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Συνάξεως των Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών (Σαμπεζύ, 21-28 Ιανουαρίου 2016) «Προσκαλούνται εις την εναρκτήριον και την καταληκτήριον συνεδρίαν της Συνόδου ως Παρατηρηταί εκπρόσωποι χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών, μετά των οποίων η Ορθόδοξος Εκκλησία διεξάγει Θεολογικόν Διάλογον, ως και άλλων χριστιανικών οργανώσεων, ως κάτωθι:

Η συνέχεια εδώ  Ετικέτες