ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: Τελικά τι γίνεται με το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο» ;

Loading...


Δύο συγκλίσεις ανώτατων εκκλησιαστικών οργάνων στην Ελλάδα & στη Γεωργία είχαμε αυτήν την εβδομάδα με αντικείμενο την Πανορθόδοξη και από αυτές προέκυψε ένα κοινό συμπέρασμα για συγκεκριμένο κείμενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Το κείμενο αυτό αφορά στις «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο»

Τόσο η Ελληνική Ιεραρχία όσο και η Γεωργιανή Σύνοδος δεν εξέφρασαν στις αποφάσεις τους ενστάσεις για το εν λόγω κείμενο παρά το σκεπτικισμό που είχε επικρατήσει από πολλούς Ιεράρχες και των δύο Εκκλησιών το προηγούμενο διάστημα. 

Οι Γεωργιανοί ήταν οι πρώτοι που είχαν αντιδράσει, αλλά η Σύνοδος της Γεωργιανής Εκκλησίας αποφάσισε μεν ότι τα σχέδια εγγράφων «Το μυστήριον του Γάμου και τα κωλύματα αυτού» & «Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω» θα πρέπει να αλλάξουν, πλην όμως δεν ειπώθηκε τίποτα για το σχέδιο εγγράφου «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» .

Μεσολάβησε πάντως ένα ταξείδι γεωργιανής αντιπροσωπείας στο Φανάρι. 

Από τη ανακοίνωση της δικής μας Ιεραρχίας δεν γίναμε σοφότεροι σχετικά με το πως θα αντιμετωπιστεί το εν λόγω έγγραφο, αλλά πληροφορίες που διέρρευσαν συγκλίνουν πως έγινε αποδεκτό με πλειοψηφία και 17 αρνητικές ψήφους. 

Πλέον ο κύκλος των αντιδρούντων στο εν λόγω κείμενο περιορίζεται στη βουλγαρική Εκκλησία που προ μηνών διεμήνυσε «Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και σχίσματα» και η οποιά σημειωτέον δεν συμμετέχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλλά και στους Σέρβους που σε επιστολή τους προς το Φανάρι έγραφαν σχετικά με το κείμενο αυτό: 

«Συνεπώς το προβλεπόμενον θέμα της Συνόδου, προερχόμενον από τον συγκερασμόν δύο πρώην θεμάτων (περί Οικουμενισμού και περί του Διαλόγου μετά των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών) υπό τον τίτλον Η σχέσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά του λοιπού Χριστιανικού κόσμου, αναποφεύκτως απαιτεί προκαθορισμόν τινά της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής, εν η πιστεύομεν, εν τω Συμβόλω της Πίστεως ομολογούντες, ότι αύτη εστίν η Ορθόδοξος Εκκλησία – η Εκκλησία του Συμβόλου. Μόνον υπό το φως τοιαύτης προκαθορισμένης αυτογνωσίας της Εκκλησίας δύναται το προβλεπόμενον θέμα, ήτοι «Η σχέσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά του λοιπού Χριστιανικού κόσμου», να εύρη την πραγματικήν αυτού θέσιν. Τούτο ακριβώς το ουσιώδες δογματικο-εκκλησιολογικό ζήτημα έχουσα υπ’ όψιν η καθ’ ημάς Τοπική Εκκλησία προέτεινε διά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με απόφασιν της Συνάξεως αυτής (υπ’ αριθμ. 771/зап. 160 της 26ης Μαΐου 2011), επικύρωσιν τινά της οικουμενικής σπουδαιότητος της Συνόδου του Φωτίου (879/890), ειδικώς δε της διδασκαλίας αυτής περί του Filioque, το οποίο και ήτο ο κύριος λόγος διά τον χωρισμόν της Εκκλησίας της Ρώμης από το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.»

Κι όσο ο Πάπας πληθαίνει τις αναφορές του για ένωση και κατακρίνει τους αντιδρώντες με κάθε ευκαιρία τους πιστούς Ορθοδόξους τους ζώνουν τα φίδια!