Το χρονικό της Πατριαρχικής επίσκεψης στην Ίμβρο μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Loading...


Ως εδημοσιεύθη, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης επεσκέφθη ομού μετά τού Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τήν Ίμβρον από 21ης έως 24ης τ.μ. Αυγούστου.
Κατά τό τριήμερον τούτο ο Πατριάρχης εξενάγησε τόν Μακαριώτατον εις τά διάφορα παραδοσιακά χωρία τής νήσου, επεσκέφθησαν εθιμοτυπικώς τόν Έπαρχον (Kaymakam) αυτής Εντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, ενώ τήν Πέμπτην, 23ην ιδίου, η Α. Μακαριότης προεξήρχε τής Θείας Λειτουργίας επί τή αποδόσει τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου εν τώ ομωνύμω ναώ τού χωρίου Άγιοι Θεόδωροι.

Εις τό τέλος αυτής προσεφώνησαν τόν υψηλόν επισκέπτην τής Ίμβρου ο οικείος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος καί ο Πατριάρχης καί απήντησε καταλλήλως ο Αρχιεπίσκοπος. Κατά τόν Εσπερινόν τής προτεραίας εχοροστάτησε καί ωμίλησε πρός τούς πιστούς η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης.

Τό εσπέρας τής Τετάρτης, 22ας τ. μ., ο παρεπιδημών εν Ίμβρω Εντιμολ. κ. Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Πρόεδρος τής Αδελφότητος Οφφικιάλων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος», παρέθεσεν εν τώ ξενοδοχείω ΑΝΕMOS δείπνον πρός τιμήν τών δύο Πρωθιεραρχών, εις ό παρεκάθησε καί ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου καί Τενέδου μετά τού ιερού κλήρου τής Μητροπόλεως.

Εξ άλλου, ο Πατριάρχης τήν Πέμπτην, 23ην ιδίου, ετέλεσε τήν κηδείαν τού τήν προτεραίαν θανόντος ομοχωρίου αυτού αειμνήστου Ιωάννου Τριβλού.

Οι δύο άνδρες μετά τών σύν αυτοίς επέστρεψαν αεροπορικώς εις τήν Πόλιν τό απόγευμα τής Παρασκευής, 24ης τ. μ., τό δέ εσπέρας ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος καί η συνοδεία του ανεχώρησαν εις Αθήνας, προπεμφθέντες εν τώ αεροδρομίω υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τού Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ανδρέου.