Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Θεσσαλονίκη

Loading...


Απο τις 22 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου θα βρεθεί στη συμπρωτεύουσα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα της Επισκέψεως του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης έχει ως εξής: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΕΠΙ ΤΗι ΙΕΡΑι ΜΝΗΜΗι ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
18.30 Υποδοχή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έμπροσθεν του ιερού Ναού του πολιούχου αγίου Δημητρίου, επί της ομωνύμου οδού. Συγχρόνως θα λάβη χώραν και η υποδοχή του αντιγράφου της ιεράς Εικόνος Παναγίας της Τριχερούσης, φυλασσομένης εις το Επισκοπείον της ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 19.00 Επίσημος Δοξολογία – Προσφωνήσεις Αντιφωνήσεις.
20.30 Επίσημος Δεξίωσις εις την ΙΜΘ επί παρουσία των Αρχών και του ιερού Κλήρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
09.30 Επίσκεψις εις την ιεράν Μονήν των Βλατάδων.
11.00 Τελετή επιδόσεως υπό των Πρυτανικών Αρχών και της Συγκλήτου του ΑΠΘ προς τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην της ανωτάτης διακρίσεως του Πανεπιστημίου εις την Αίθουσαν Τελετών του ΑΠΘ.
13.00 Επίσκεψις εις το Βυζαντινόν Μουσείον Θεσσαλονίκης. Εγκαίνια Εκθέσεως «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο».
18.00 Ανακήρυξις Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου ως επιτίμου Διδάκτορος υπό του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών εις το Πανεπιστήμιον «Μακεδονία».
19.30 Επίσκεψις εις την Περιφέρειαν Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσημος Δεξίωσις υπό της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας.
20.00 Μουσική Εκδήλωσις εις το Μέγαρον Μουσικής Θεσσαλονίκης με το ορατόριον «Καβάφης ο Ελληνικός». Συμμετέχει η χορωδία του ιερού Ναού αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της ΙΜΘ και επιφανείς έλληνες καλλιτέχναι.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
09.30 Επίσκεψις εις την Ανωτάτην Εκκλησιαστικήν Ακαδημίαν Θεσσαλονίκης και εις το Εκπαιδευτικόν και Πολιτιστικόν Ίδρυμα της ΙΜΘ «άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς».
11.00 Επίσκεψις εις το γυναικείον ιερόν Ησυχαστήριον «Γενέσιον της Θεοτόκου» Πανοράματος Θεσσαλονίκης.
12.00 Επίσκεψις εις την γυναικείαν ιεράν Μονήν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πανοράματος της ΙΜΘ. Δοξολογία εις το Καθολικόν της ιεράς Μονής. Αγιασμός εις τον κηπευτικόν χώρον βιολογικών καλλιεργειών εντός της ιεράς Μονής.
18.00 Επίσκεψις εις την ανδρώαν ιεράν Μονήν αγίας Θεοδώρας της ΙΜΘ. Δοξολογία εις το Καθολικόν της ιεράς Μονής. Επίσημος παρουσίασις του ταφικού μνημείου της αγίας Θεοδώρας εντός του προαυλίου της ιεράς Μονής. Αγιασμός διά τα εγκαίνια του Εκκλησιαστικού Μουσείου της ιεράς Μονής και του Ιεραποστολικού Κέντρου «Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Παπαγεωργίου». Λόγοι Οικοδομής υπό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου εις την σύναξιν της αδελφότητος της ιεράς Μονής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
11.00 Λιτάνευσις του αντιγράφουτής ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Τριχερούσης, μετά των χαριτοβρύτων Λειψάνων και της ιεράς Εικόνος του αγίου Δημητρίου.
12.30 Επίσκεψις εις το Υπουργείον Μακεδονίας-Θράκης.
18.30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός εις τον πανηγυρίζοντα ιερόν Ναόν του πολιούχου αγίου Δημητρίου. Ομιλία-Κήρυγμα υπό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
06.30-10.30 Όρθρος και Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εις τον πανηγυρίζοντα ιερόν Ναόν του πολιούχου αγίου Δημητρίου.
11.00 Δοξολογία επί παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος.
12.30 Πανηγυρική Συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και επίδοσις εις τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην του χρυσού κλειδίου της πόλεως.
18.30 Επίσκεψις εις την Ιμβριακήν Ένωσιν Θεσσαλονίκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Επίσκεψις εις την ιεράν Μητρόπολιν Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς.