Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη τις τελευταίες ημέρες, με το γεύμα το οποίο παρέθεσε στα μέλη του Συλλόγου Παραπληγικών Τουρκίας την περασμένη Δευτέρα 12 Ιουνίου να ξεχωρίζει από τις συναντήσεις του.

Αναλυτικά, όπως έγινε γνωστό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Το εσπέρας της Δευτέρας, 12ης Ιουνίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, μετά Σεβ. Συνοδικών Ιεραρχών, παρεκάθησεν εις το υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρατεθέν δείπνον (iftar) διά τα μέλη του Συλλόγου Παραπληγικών Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), ομιλήσας καταλλήλως προς τους πολυπληθείς συνδαιτημόνας.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Τρωάδος κ. Πέτρον.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ευλόγιον, Ηγούμενον της εν Αγίω Όρει Ι. Μονής Αγίου Παντελεήμονος, μετά του Οσιωτ. Ιερομονάχου κ. Τιμοθέου, εκ του ενταύθα Μετοχίου αυτής, και της Ευγεν. κ. Ελένης Tapasava.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Δημήτριον Σάεθ Καρμπό, εκ της Ι. Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας.

Διαβάστε εδώ:  Ιεράρχες της Κρήτης στα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ειρηναίον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, εκ Φλωρίνης.
– Τον Εξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν της Ουγγαρίας εν Αγκύρα, κομίσαντα την είδησιν της εγκρίσεως υπό του Κοινοβουλίου της Χώρας αυτού της εκχωρήσεως ιδιοκτήτου κτηριακού συγκροτήματος εν τω κέντρω της Βουδαπέστης διά τας ανάγκας της εν Ουγγαρία Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσκαλέσαντα τον Πατριάρχην διά την σχετικήν τελετήν παραδόσεως – παραλαβής.
– Την Ευγεν. κ. Monika Schmutz, Γεν. Πρόξενον της Ελβετίας εν τη Πόλει, προαχθείσαν εις Πρέσβυν της Χώρας αυτής εις τον Λίβανον.
– Τον Σεβ. ΡΚαθολικόν Μητροπολίτην κ. Péter Fülöp Kocsis, εξ Ουγγαρίας, μετά του Εντιμ. κ. András Király.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Αρχειοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την επί τη εορτή του Αγίου Αντωνίου της Παδούης τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, εν τω εν Σταυροδρομίω ομωνύμω ΡΚαθολικώ Ναώ, το εσπέρας της Τρίτης, 13ης Ιουνίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά το υπό του Εντιμ. κ. Bertrand Buchwalter, Γεν. Προξένου της Γαλλίας εν τη Πόλει, παρατεθέν δείπνον (ιφτάρ), εν τω Προξενικώ Μεγάρω, αυθημερόν».