Το χρονικό της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης
Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ενημερωθείτε αναλυτικά για το χρονικό της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του διαστήματος 5-8 Ιουνίου 2017.

Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος μεταξύ 5-8 τ.μ. Ιουνίου, επεσκέφθη τας Αθήνας, κατωτέρω δε παρατίθεται σύντομος περιγραφή των όσων εγένοντο κατά την εν Ελλάδι παραμονήν Αυτού.

Το εσπέρας της Δευτέρας, 5ης Ιουνίου, ο Πατριάρχης ηυλόγησε την τράπεζαν εν τη οικία του Εντιμολ. κ. Αχιλλέως Κωνσταντακοπούλου, τη συμμετοχή του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και άλλων εκλεκτών προσωπικοτήτων.

Την πρωΐαν της επομένης η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Περγάμου κ. Ιωάννου και Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, επεσκέφθη την Α. Μακαριότητα εν τη έδρα αυτής, εντός κλίματος εγκαρδιότητος και αδελφικής αγάπης.

Εν συνεχεία εδέχθη αλληλοδιαδόχως εν τω καταλύματι Αυτού εν τω ξενοδοχείω Χίλτον, τον εν Αθήναις Πρέσβυν των Η.Π.Α. Εξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, τον Πρόεδρον της «Νέας Δημοκρατίας» Εξοχ. κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, τον οποίον συνελυπήθη και εκ του σύνεγγυς επί τη προσφάτω απωλεία του πατρός αυτού και μεγάλης πολιτικής προσωπικότητος της Ελλάδος μ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και όμιλον Ομογενών εκ Σικάγου, εις τους οποίους εξέφρασε την συμπάθειάν Του διά την κοίμησιν του Ποιμενάρχου αυτών αειμνήστου Μητροπολίτου κυρού Ιακώβου.

Διαβάστε εδώ:  Aρχιεπισκοπή Αμερικής: Οι υποψήφιοι για τη θέση Μητροπολίτου ή Βοηθού Επισκόπου

Ενωρίς το απόγευμα παρηκολούθησε την ομιλίαν του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας επί τη ενάρξει των εργασιών της Ευρωπαικής Διασκέψεως Κορυφής της Οργανώσεως «Concordia», ενώπιον της οποίας ωμίλησε κατόπιν προσκλήσεως και ο ίδιος την επομένην με θέμα το προσφυγικόν πρόβλημα, μεθ᾽ ο, ομού μετά του Μακ. Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, μετέβη εις Βοιωτίαν και παραστάς ωμίλησεν εις την κεντρικήν εκδήλωσιν «Καθαρός Ασωπός», εν τω κλειστώ Γηπέδω καλαθοσφαιρίσεως Σχηματαρίου, πραγματοποιηθείσαν εντός των πλαισίων του εορτασμού της Παγκοσμίου Ημέρας Περιβάλλοντος. Σημειωτέον, ότι ο Πατριάρχης μετέσχεν εις την ως άνω εκδήλωσιν κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Περιφερειάρχου Στερεάς Ελλάδος Εξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ελθόντος επί τούτω εις Φανάριον.

Μετά την επιστροφήν εις Αθήνας, η Α. Θ. Παναγιότης παρέστη εις την εν τω Προεδρικώ Μεγάρω παρατεθείσαν δεξίωσιν υπό της Α. Ε. του Προέδρου κ. Προκοπίου Παυλοπούλου προς τιμήν των συνέδρων της Concordia.

Ακολούθως συνηντήθη εν τω ξενοδοχείω King George μετά του Εξοχ. κ. J. Biden, τ. Αντιπροέδρου των Η.Π.Α., μεθ᾽ου παρεκάθησεν εν συνεχεία εις δείπνον παρατεθέν υπό του Ομίλου «Libra Group».

Την Τετάρτην, 7ην Ιουνίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρηκολούθησε την ενώπιον της Συνόδου Κορυφής ομιλίαν του Αντιπροέδρου Biden με θέμα το μέλλον της Ευρώπης, είτα δε μετέβη εις το ξενοδοχείον «Μεγάλη Βρεταννία», ένθα συνηντήθη μετά των Α. Μεγαλειοτήτων του Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλίσσης Άννης-Μαρίας, συνοδευομένων υπό της Α. Υ. του Πρίγκηπος Νικολάου μετά της συζύγου αυτού.

Μετά την συνάντησιν και συνομιλίαν ταύτην η Α. Θ. Παναγιότης παρεκάθησεν εν τω αυτώ ξενοδοχείω εις επίσημον γεύμα παρατεθέν προς τιμήν Αυτής υπό του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και της Ιεράς Συνόδου, συνεδριαζούσης τας ημέρας εκείνας εν Αθήναις. Μεταξύ του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου αντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις. Εις το γεύμα παρεκάθησαν και ο Υπουργός Παιδείας, Ερεύνης και Θρησκευμάτων Εξοχ. κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Εξοχ. κ. Ιωάννης Αμανατίδης.

Το απόγευμα ο Πατριάρχης παρηκολούθησεν εν τω ξενοδοχείω Χίλτον την καταληκτήριον συνεδρίαν της Διασκέψεως της Concordia, κατά την οποίαν ωμίλησεν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Εξοχ. κ. Αλέξης Τσίπρας.

Την πρωΐαν της Πέμπτης, 8ης ιδίου, η Α. Θ. Παναγιότης επέστρεψεν εις την Πόλιν δι᾽αεροσκάφους τεθέντος εις την διάθεσιν Αυτής υπό των οργανωτών της Ευρωπαικής Διασκέψεως».