Τα Ιεροσόλυμα επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Όπως έγινε γνωστό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, κατόπιν επισήμου προσκλήσεως του Ελλογ. κ. Michael Federmann, Προέδρου του Εβραικού Πανεπιστημίου, ανεχώρησε την πρωίαν της Τρίτης, 5ης τρ. μηνός Δεκεμβρίου, εις Tel Aviv, προκειμένου ίνα αναγορευθή επίτιμος διδάκτωρ του διακεκριμένου τούτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εις αναγνώρισιν της συμβολής Του εις την προαγωγήν του διαθρησκειακού διαλόγου μεταξύ των μονοθειστικών θρησκειών.

Κατά την επίσκεψίν Του εις Ισραήλ ο Παναγιώτατος θα πραγματοποιήση προσκυνηματικήν επίσκεψιν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα και θα συναντηθή μετά του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου Γ’. Τέλος, ο Παναγιώτατος θα ομιλήση αγγλιστί κατά τας διοργανουμένας εκδηλώσεις, επί τη συμπληρώσει 40 ετών από της ενάρξεως του επισήμου ακαδημαικού διαλόγου μεταξύ της Ορθοδοξίας και του Ιουδαισμού, με θέμα «Η σημασία των Ιεροσολύμων εις τας δύο θρησκευτικάς παραδόσεις».

Διαβάστε εδώ:  Οικουμενικό Πατριαρχείο: Προσκύνημα στην Νικομήδεια για την γιορτή της Αγίας Βαρβάρας

Την Πατριαρχικήν Συνοδείαν αποτελούν οι Σεβ. Μητροπολίται Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας κ. Κλεόπας, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Αγαθάγγελος Σίσκος, Βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων, και ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Διακρούσης, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων.

Ο Παναγιώτατος θα επιστρέψη, συν Θεώ, εις την Πόλιν το απόγευμα της Πέμπτης, 7ης ιδίου. Επίτροπος Αυτού ωρίσθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος».tilegrafima.gr