Συναντήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Φανάρι

Loading...


Σειρά επαφών είχε  στο ο .

Οπως αναφέρει σχετικό ανακοινωθέν:

Tο εσπέρας της Τετάρτης, 12ης Ιουνίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις το Σισμανόγλειον Μεγαρον και ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την υπό του Γεν. Προξενείου της Ελλάδος εν τη Πόλει διοργανωθείσαν εκδήλωσιν παρουσιάσεως του έργου «Φιλοθέου Πάρεργα», καθ’ ην ωμίλησεν επικαίρως, συγχαρείς πατρικώς τους διοργανωτάς.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Νικήταν, υποβαλόντα ευγνώμονας ευχαριστίας και σέβη επί τη εκλογή αυτού εις την περίπυστον Επαρχίαν ταύτην του Θρόνου, ο δε Πατριάρχης συνεχάρη αυτόν, ευχηθείς αυτώ αφνειά ποιμαντορίαν.
Τον Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Αθηναγόραν, μεθ’ ου έσχε συνεργασίαν περί του προγράμματος της Πατριαρχικής επισκέψεως, κατά τον προσεχή Νοέμβριον, εις την θεόσωστον ταύτην Επαρχίαν του Θρόνου.
Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Πατάρων κ. Ιωσήφ, εξ Αργεντινης.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αλέξιον, Καθηγούμενον της Ι. Μονής Ξενοφώντος, μετά του Οσιωτ. Ιερομονάχου κ. Μωϋσέως.
Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ιάκωβον Σάββα και τους Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ιωσήφ Παλιούραν και Πρεσβύτερον κ. Σάββαν – Δαβίδ Βασιλειάδην, Κληρικούς της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας, εκ Λονδίνου.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, κατά την δοθείσαν υπό της Ευγεν. κ. Elena Sgarbi, Γεν. Προξένου της Ιταλίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ᾿ευκαιρία της εθνικής ημέρας της χώρας ταύτης, εν τω Προξενικώ Μεγάρω αυτής, την Πέμπτην, 13ην Ιουνίου.
Υπό του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αθανασίου Κατζίγκα, Κληρικού της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης, κατά την παρατεθείσαν υπό του εκείσε Προξενείου της Ιταλίας δεξίωσιν, επί τω αυτώ σκοπώ, εν τω εν Σμύρνη Εκθεσιακώ Κέντρω «Wyndham Grand İzmir Özdilek», την Τετάρτην, 12ην ιδίου.tilegrafima.gr