Στο Φανάρι ο πρόεδρος της FYROM και ο υφυπουργός εξωτερικών της Ελλάδος

Loading...


Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, τό εσπέρας τής Τρίτης, 11ης Σεπτεμβρίου, επέστρεψεν εκ τού εις Γαλλίαν ταξιδίου Αυτού, υπαντηθείς εν τώ αεροδρομίω τής Πόλεως υπό τού Σεβ. Πατριαρχικού Επιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 

Ο Εξοχ. κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υφυπουργός Εξωτερικών τής Ελλάδος, εις τά Πατριαρχεία

Τήν μεσημβρίαν τής Τετάρτης, 12ης Σεπτεμβρίου, ο Εξοχ. κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υφυπουργός Εξωτερικών τής Ελλάδος, προσήλθεν εις τά Πατριαρχεία καί έσχεν εγκάρδιον συνάντησιν μετά τής Α.Θ.Παναγιότητος, τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παρακαθήσας εν συνεχεία εις τό παρατεθέν Πατριαρχικόν άριστον. Τόν Εξοχώτατον συνώδευον ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Θεοχάρης Λαλάκος, Επιτετραμμένος τής Ελλάδος εν Αγκύρα, ο Εξοχ. κ. Χαράλαμπος Μάνεσης, Πρέσβυς, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος εν τή Πόλει, η Ευγεν. κ. Άννα Κόρκα, Διευθύντρια τού Ιδιαιτέρου Γραφείου τού κ. Υφυπουργού, καί άλλοι συνεργάται αυτού, ενώ απεδόθησαν αυτώ αι προβλεπόμεναι τιμαί.

Ο Εξοχ. κ. Georgi Ivanov, Πρόεδρος τής FYROM, εις τά Πατριαρχεία

Τό απόγευμα τής ιδίας, ο Εξοχ. κ. Georgi Ivanov, Πρόεδρος τής FYROM, επεσκέφθη τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον εις τά Πατριαρχεία, συνοδευόμενος υπό τής συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μάγια καί τής Ευγεν. κ. Zerrin Abaz, Γεν. Προξένου τής Χώρας ενταύθα.

Τή Αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι υπό τού Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.