Στις κατασκηνώσεις στα Πριγκιπόννησα ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Τις παιδικές κατασκηνώσεις στα Πριγκιπόννησα βρέθηκε ο και Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το :

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατον, 6ην Ιουλίου, διεπεραιώθη εκ Xάλκης εις την νήσον Πρώτην και εχοροστάτησε κατά την εν τω Ναϋδρίω της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Θείας Μεταμορφώσεως τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τη ενάρξει της εφετεινής περιόδου λειτουργίας της εν αυτή στεγαζομένης Παιδοπόλεως και Στέγης εργαζομένων Νεανίδων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εν τω αυλογύρω της Μονής αναπαυομένου Μ. Ευεργέτου του Γένους Συμεών Σινι-όσογλου και εν συνεχεία τον Αγιασμόν επί τη ενάρξει της λειτουργίας της Κατασκηνώσεως.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος και Δράμας κ. Παύλος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου εν τη Πόλει, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ερυθρών κ. Κύριλλος, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Γαιτάνης, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, και πιστοί εκ της Πόλεως, των Νήσων και εκ του εξωτερικού.

Κατά την διοργανωθείσαν εορταστικήν εκδήλωσιν, οι νέοι της Παιδοπόλεως εξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα και ωμίλησαν η Ευγεν. κ. Μαρία Αποστολίδου, Πρόεδρος του Δ. Σ. της Παιδοπόλεως, ο Διευθυντής των Κατασκηνώσεων Ελλογ. κ. Αδαμάντιος Κομβόπουλος, Καθηγητής του Ζωγραφείου Λυκείου, και ο Παναγιώτατος, Όστις ηυλόγησε τους νέους κατασκηνωτάς, συγχαρείς τους εκ διαφόρων θέσεων και καθ’ οιονδήποτε τρόπον συμβάλλοντας εις την εύρυθμον λειτουργίαν της Παιδοπόλεως και κατά το έτος τούτο.tilegrafima.gr