Στην Προύσα για την εορτή του Αγίου Παντελεήμονος Απολλωνιάδος

Loading...


 Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται εἰς τοὺς εὐλαβεῖς καὶ φιλακολούθους χριστιανοὺς ὅτι, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ…

θὰ πραγματοποιηθῇ τριήμερον προσκύνημα εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Προύσης, ὅπου θὰ τελεσθῇ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ὁμώνυμον πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἀπολλωνιάδος ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Τὸ πρόγραμμα τοῦ τριημέρου προσκυνήματος ἔχει ὡς ἐξῆς:

Παρασκευὴν 26ην τρ. μ. καὶ περὶ ὥραν 19ην θὰ τελεσθῇ Μέγας Ἑσπερινός. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ ἐπακολουθήσῃ παραδοσιακὴ μουσικοχορευτικὴ ἐκδήλωσις.

Σάββατον 27ην τρ. μ. καὶ περὶ ὥραν 9ην θὰ τελεσθῇ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Τὸ ἑσπέρας θὰ πραγματοποιηθῇ προαιρετικὴ ἀνάβασις εἰς τὸν Ὀλυμπον τῆς Βιθυνίας καὶ θὰ τελεσθῇ περὶ ὥραν 20ην Ἑσπερινὸς εἰς τὴν Προύσα.
Κυριακὴν 28ην τρ. μ. καὶ περὶ ὥραν 9ην θὰ τελεσθῇ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς Τρίγλιαν.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις, μουσικό – χορευτικὴ ἐκδήλωσις καὶ ἑόρτιος τράπεζα.tilegrafima.gr