Στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση για την νεολαία της ομογένειας ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το απόγευμα της Τετάρτης, 3ης Ιανουαρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη στην Αστική Σχολή Γαλατά.

Όπως έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση: «Ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την εορταστικήν εκδήλωσιν της Μητρός Εκκλησίας διά τους μαθητάς Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, φοιτητάς Πανεπιστημίων και εργαζομένους νέους της Ομογενείας, ως και τους εξ Ελλάδος ενταύθα παρεπιδημούντας νέους, με την συμμετοχήν ομίλου νέων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εις την Πόλιν κατά την περιόδον των εορτών, και της γυναικείας Χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως «Αγία Κασσιανή η Υμνογράφος», αποδωσάσης κατά τρόπον υποδειγματικόν εόρτια ασματα.

Κατά την διάρκειαν της εκδηλώσεως, αφιερωμένης εις την μνήμην της μακαριστής Αικατερίνης Στάνιτς, δραστηρίου στελέχους επί σειράν ετών του Δ.Σ. της Παιδοπόλεως Πρώτης, ο Πατριάρχης ηυλόγησε την Αγιοβασιλόπιτταν του Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθείσαν μετά της Εφορείας της Αστικής Σχολής Γαλατά και της Παιδοπόλεως Πρώτης, του νομίσματος λαχόντος εις τον Εντιμολ. Άρχοντα Ιερομνήμονα κ. Αντώνιον Χατζόπουλον, ενώ παραλλήλως διενεμήθησαν εις νέους της Ομογενείας, σπουδάζοντας εις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αι χορηγούμεναι εις αυτούς από ημέτερα Ιδρύματα υποτροφίαι.

Διαβάστε εδώ:  Οικ.Πατριάρχης: "Η Εκκλησία ποτέ δεν αγνόησε τον κόσμο, αλλά και ποτέ δεν ταυτίστηκε με αυτόν"

Μετά τους χαιρετισμούς του Μουσικολ. κ. Αντωνίου Παριζιάνου, Καθηγητού, Προέδρου του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., της Ευγεν. κ. Μαρίας Κομοροσάνο, Προέδρου της Εφορείας της Αστικής Σχολής Γαλατά, της Ελλογ. κ. Θεοδώρας Διακρούση, Καθηγητρίας, της Ελλογ. κ. Μαρίας Α. Ρομβοπούλου, ωσαύτως Καθηγητρίας, θυγατρός της αειμνήστου, εκ μέρους του Δ. Σ. της Παιδοπόλεως, και της Ελλογ. κ. Αλεξάνδρας Μοροσίδου, Καθηγητρίας, εκ μέρους των νέων της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ωμίλησεν ο Πατριάρχης, αναφερθείς εις την σημασίαν της τηρήσεως των εθίμων ως συστατικής πράξεως αυτοπροσδιορισμού της Ρωμηοσύνης εις τε το παρόν και εις το επέκεινα και συγχαρείς πάντας τους καθ’ οιονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εις την πραγματοποίησιν της εορτίου ταύτης εκδηλώσεως, ιδιαιτέρως δε τον Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν και τους φιλοπολίτας συνεργάτας αυτού.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ην προεβλήθησαν διαφάνειαι επί των θεματικών ενοτήτων «Ο Πατριάρχης αυτοβιογραφούμενος» και «Φιλοξενία παιδιών της Ομογενείας εις την Κατασκήνωσιν της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως», παρέστησαν άγιοι Αρχιερείς, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες και μέλη της Ομογενείας».tilegrafima.gr