Στην Ιμβρο μετέβη ο Οικ. Πατριάρχης

Loading...


Για ολιγοήμερη ξεκούραση στην , τη γενέτειρά του, μετέβη σήμερα ο .

Το ανακοινωθέν του Φαναρίου αναφέρει:

Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 14ης Μαίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ως κατ᾿ έτος, παρέθεσε πασχάλιον γεύμα εις τους Κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής και τους Γραμματείς των Πατριαρχείων, εις τους κήπους του εν Θεραπείοις θερέτρου του Γεν. Προξενείου της Γαλλίας.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιακώβου Krochak και του Κλητήρος των Πατριαρχείων Εντιμ. κ. Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, διεπε-ραιώθη εις την γενέτειράν Του Ίμβρον διά βραχείαν ανάπαυσιν.tilegrafima.gr