Στη Φινλανδία ο Οικουμενικός Πατριάρχης-Λειτούργησε σε ρώσικο ναό (φωτο)

Loading...


Η Φινλανδία αποτελεί τον επόμενο σταθμό του Οικουμενικού Πατριάρχου μετά την επίσκεψη στην Εσθονία. Ήδη ο κ. Βαρθολομαίος βρίσκεται απο χθες στην σκανδιναβική χώρα και θα παραμείνει μέχρι τις 13 του μηνός, ενώ το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει σχετικά: 

Ανταποκρινόμενος εις σχετικήν πρόσκλησιν της Αυτονόμου Εκκλησίας της Φιλλανδίας η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, άμα τω πέρατι της Πατριαρχικής Επισκέψεως εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Εσθονίας, μετέβη ατμοπλοικώς εκ Ταλλίνης εις Ελσίγκιον την πρωίαν της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου να προεξάρχη εις τους εορτασμούς επί τη συμπληρώσει ενενήκοντα ετών από της ανακηρύξεως και της Εκκλησίας ταύτης ως Αυτονόμου υπό της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.
Συνοδοί του Πατριάρχου κατά την επίσκεψιν ταύτην είναι οι αυτοί και εις την επίσκεψίν Του εις Εσθονίαν.
Τον Πατριάρχην, κατά την διαπεραίωσιν Αυτού, συνώδευσαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων μετά της περί αυτόν Ιεραρχίας, και ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος μετά των επισκόπων αυτού.

1

Ευθύς μετά την άφιξίν Του εις Φιλλανδίαν, ο Πατριάρχης μετέβη εις τον εν Ελσιγκίω Ι. Ναόν της Αγίας Τριάδος, τον αρχαιότερον Ορθόδοξον Ναόν της περιοχής και ενοριακόν Ναόν της εν τη πόλει Ρωσσοφώνου Κοινότητος της τοπικής Εκκλησίας, ένθα ετελέσθη επίσημος Δοξολογία, παρουσία των Πρέσβεων της Ελλάδος και της Κύπρου εν τη χώρα ταύτη Εξοχ. κκ. Χρήστου Κοντοβουνήσιου και Φιλίππου Κρητιώτου.

Τον Υψηλόν επισκέπτην προσεφώνησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, εκφράσας την χαράν της τοπικής Εκκλησίας διά την τιμητικήν παρουσίαν του Παναγιωτάτου εις τους εορτασμούς της ενενηκονταετίας, και ο Εντιμ. Κ. Herman Merras, Πρόεδρος της Κοινότητος, όστις προσέφερεν εις τον Πατριάρχην αντίγραφον της ι. εικόνος της Παναγίας της Konevitsa.

Ο Παναγιώτατος, αντιφωνήσας, εξέφρασε την χαράν Του διότι ηξιώθη διά μίαν εισέτι φοράν να επισκεφθή την ευλογημένην ταύτην χώραν και επεδαψίλευσε την Πατριαρχικήν ευλογίαν Του εις τους πολυπληθείς πιστούς της Κοινότητος ταύτης.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις παρατεθέν υπό της Ενορίας του Καθεδρικού Ι. Ναού Ελσιγκίου γεύμα εν τω εστιατορίω «Farouge», ιδιοκτησίας Ορθοδόξων ενοριτών εκ Λιβάνου, του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Markku Salminen, Ιερατικώς Προισταμένου αυτής, προσφωνήσαντος τον Πατριάρχην, Όστις απηύθυνε χαιρετισμόν προς τους εκλεκτούς συνδαιτυμόνας.

1Μετά την εγκατάστασιν της Α.Θ.Παναγιότητος και της τιμίας Συνοδείας Αυτής εν τω Ξενοδοχείω Kalastajatorppa, επηκολούθησε το απόγευμα της ιδίας μετάβασις οδικώς εις το δυτικώς του Ελσιγκίου ευρισκόμενον προάστειον Espoo, ένθα επραγματοποιήθη Οικουμενική Συνάντησις εν τω Λουθηρανικώ Καθεδρικώ Ναώ της περιοχής, έδρα της εν έτει 2004 συσταθείσης Λουθηρανικής Επισκοπής Δυτικών Συνοικιών και περιχώρων Ελσιγκίου. Την εκδήλωσιν, την επιμέλειαν της οποίας έσχεν ο Αιδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Heikki Huttunen, εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλλανδίας, παρηκολούθησε το σύνολον σχεδόν των Επισκόπων της Λουθηρανικής Εκκλησίας της χώρας, ως και εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Κατόπιν της αναπεμφθείσης συντόμου δεήσεως, τον Πατριάρχην προσεφώνησεν ο Σεβ. Λουθηρανός Αρχιεπίσκοπος Τούρκου και πάσης Φιλλανδίας κ. Kari Makinen, ως και ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος Ελσιγκίου και Πρόεδρος του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών Φιλλανδίας Mgr Teemu Sippo, οίτινες εξήρον την πρωτοπόρον συμβολήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τε τα διαχριστιανικά δρώμενα και εις την ενασχόλησιν με τα φλέγοντα οικολογικά ζητήματα του πλανήτου.

Ο Πατριάρχης, αντιφωνήσας, ηυχαρίστησεν άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου διά την υποδοχήν και την ευκαιρίαν συμπνευματισμού και απηύθυνεν αυτοίς ομιλίαν, αναφερθείς εκτενώς εις το φαινόμενον του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και εις την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Οικουμενικήν Κίνησιν και γενικώτερον εις τον σύγχρονον κόσμον.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης ανεχώρησεν εξ Espoo οδικώς διά τον συνοικισμόν του Δήμου Espoo Tapiola, ένθα εις τον εγκαινιασθέντα εν έτει 1998 και διακρινόμενον διά την πλουσίαν ενοριακήν ζωήν και το πολυεθνικόν εκκλησίασμά του Ι. Ναόν του Αγίου Γερμανού Αλάσκας [φωτογραφίες] προέστη συντόμου δεήσεως, καθ’ ην συμπροσηυχήθη, μεταξύ άλλων, και η αδελφότης της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Lintula υπό την ηγεσίαν της Ηγουμένης αυτής μοναχής Μιχαήλας. Εις το τέλος της δεήσεως, ο Πατριάρχης απηύθυνε τον λόγον προς τους πολυπληθείς πιστούς, οι οποίοι, ομού μετά των τέκνων αυτών, κατέκλυσαν μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου τον Ι. Ναόν διά να λάβουν την ευχήν του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας.

Το εσπέρας, εδόθη δεξίωσις προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος εις την Πρεσβευτικήν κατοικίαν της Ελλάδος εν Ελσιγκίω, τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων, εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας και των Εξοχ. Πρέσβεων της Τουρκίας, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Ισλανδίας, της Κύπρου και της Σλοβακίας, ανταλλαγεισών και των νενομισμένων τη περιστάσει προσφωνήσεων μεταξύ του Έλληνος Πρέσβεως και του Πατριάρχου.
Σημειούται ότι, την πρωίαν της Παρασκευής, 13ης ιδίου, η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης θα γίνη δεκτός εν τω Προεδρικώ Μεγάρω υπό του Εξοχ. Προέδρου της Φιλλανδίας κ. Sauli Niinistö.

1
1
1


tilegrafima.gr