Συλλυπητήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ

Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Με αφορμή την τρομοκρατική ενέργεια στο Μάντσεστερ, η οποία στοίχισε τη ζωή -τουλάχιστον- σε 22 ανθρώπους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε θερμό μήνυμα συλλυπητηρίων και συμπαθείας προς τον λαό της Μ. Βρεταννίας διά της ενταύθα Γεν. Προξένου αυτής Ευγεν. κ. Judith Mary Slater.

Το υπόλοιποι πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει ως εξής, όπως μας ενημερώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

«Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εχοροστάτησε:

α) Επί τη Αποδόσει της εορτής του Πάσχα, κατ᾿ έθος, εν τω Ι. Ναώ Αγίου Γεωργίου Ποτηρά-Αντιφωνητού Φαναρίου, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, την Τετάρτην, 24ην Μαίου, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.

Εν τω τέλει ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω προαυλείω χώρω του Ναού.

β) Εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θ´ Ώραν και ακολούθως εκκλησιάσθη από του Ι. Βήματος κατά τον Εσπερινόν της εορτής της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ταρτού κ. Ηλίαν, εκ της Εκκλησίας Εσθονίας.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον της εν Αγίω Όρει Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Διονυσίου, και τον Εντιμ. κ. Δαμιανόν Παλιάκην, εξ Αθηνών.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, εκ της Ι. Μητροπόλεως Βοστώνης, τον Ελλογ. κ. Χρήστον Αραμπατζήν, Καθηγητήν Πατρολογίας εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον Ελλογ. κ. Αθανάσιον Τζιερτζήν, Φιλόλογον, Δρα Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

– Τον Εντιμολ. κ. Νικόλαον Ουζούνογλου, Άρχοντα Προστάτην των Γραμμάτων, Πρόεδρον της εν Αθήναις Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά των Εντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Αντιπροέδρου αυτής, και κ. Νικολάου Αναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως.

– Τον Εντιμ. κ. Hayri İnönü, Δήμαρχον Şişli, μετά της συνεργάτιδος αυτού Ευγεν. κ. Sıran Surke.

– Τον Εντιμ. κ. Ευστάθιον Ανάτς, μετά της συζύγου του Ευγεν. κ. Δεσποίνης, εξ Αθηνών.

– Τους Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Διακρούσην και Κωνσταντίνον Τσικάκην, Γραμματείς των Πατριαρχείων, και την Ευγεν. κ. Ελένην Κυπριανίδου, εκ του προσωπικού αυτών, υποβαλόντας τα εαυτών σέβη και λαβόντας την Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις των.

* * *

Διαβάστε εδώ:  Στη Γερμανία ο Οικουμενικός Πατριάρχης για την επέτειο της Μεταρρύθμισης

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:

– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Αρχειοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την υπό της Ευγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου της Ιταλίας ενταύθα, δοθείσαν δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της Χώρας, εν τοις κήποις του εν Σταυροδρομίω Γεν. Προξενείου, το εσπέρας της Τετάρτης, 24ης Μαΐου.

– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Αμβροσίου, κατά:

Την κηδείαν του αειμνήστου Οικονόμου Ιωάννου Καμαλακίδου, πρ. Ιερατικώς Προισταμένου της Κοινότητος Ταταούλων, εκ του εν αυτή Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου, την Τρίτην, 23ην ιδίου, και την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Shai Cohen, Γεν. Προξένου τoυ Ισραήλ εν τη Πόλει, δεξίωσιν, επί τη 69η επετείω από της ιδρύσεως του Κράτους, εν τω ξενοδοχείω «Hilton».

– Υπό του Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Αδαμαντίου Κοκκινάκη, κατά την υπό του Δήμου Sarıyer διοργανωθείσαν ετησίαν τελετήν απονομής βραβείων λογοτεχνίας».