Σειρά επαφών του Οικουμενικού Πατριάρχη

Loading...


Σειρά επαφών είχε τις τελευταίες μέρες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν του Πατριαρχείου: 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 15ης Ιουνίου, ενώ την επομένην, Κυριακήν των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 16ην Ιουνίου, μετέβη μεθ᾿απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Εδιρνέκαπου και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.
Μετά την απόλυσιν, ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ο Εντιμ. κ. Ηλίας Γιόφογλου, εκ μέρους της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης. Εκκλησιάσθησαν όμιλος προσκυνητών εκ Μυτιλήνης, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκή, και Χριστιανοί εκ της Πόλεως. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω προαυλίω του Ι. Ναού, καθ’ην παρέστησαν και Γερμανοί Δημοσιογράφοι υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. Δρος Frank-Dieter Freiling, μετά των οποίων ο Πατριάρχης έσχεν εγκάρδιον συνομιλίαν.

* * *
Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της ιδίας, ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας τους εν τω εν Sultanahmet ξενοδοχείω Armada τελεσθέντας γάμους του ζεύγους Luke Yosuke Willis και Esin Erez.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Άιρες κ. Ταρασίου, επεσκέφθη εν τη Αρχιγραμματεία τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαίον, Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και ηυχήθη αυτώ τα εικότα, ευλογήσας την καρποφόρον δια- κονίαν αυτού.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

– Την υπό την προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου Εφορείαν της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αυτόν εις την επικειμένην πανήγυριν αυτής.

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, μετά των Εντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Σταυροδρομίου, και Σταύρου Χαγιάλογλου, Αντιπροέδρου, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος Ταξείμ.

– Τον Πανιερ. Επίσκοπον Μπρανιτσέβου κ. Ιγνάτιον, εκ της Εκκλησίας Σερβίας.

– Τον Σοφολ. Ραββίνον κ. David Saperstein, Διευθυντήν του Religious Action Center of Reform Judaism, εξ Αμερικής.

– Τον Εντιμ. κ. Harry Δημόπουλον, εξ Η.Π.Α..

– Όμιλον φοιτητών του εν Αμερική Πανεπιστημίου Princeton, υπό την ηγεσίαν της Ελλογ. κ. Elizabeth Davis, Καθηγητρίας.

– Τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Αλέκογλου, Θεολόγον Καθηγητήν εν τω Ελληνικώ Κολλεγίω Θεσσαλονίκης.

– Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Βασιλάγαν, Επιχειρηματίαν, και την Ευγεν. κ. Αθηνάν Γεωργίου, εκ Θεσσαλονίκης.

– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ, Υπάλληλον των Πατριαρχείων, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας Μελίσσης και του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Αλεξάνδρου, εντεύθεν.