Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας: In Memoriam aeternam

Loading...


Γράφει ο Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς
Ελεγείον Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου Α΄ του Ειρηνοποιού και Ενοποιού

• Από την Εύανδρο Ήπειρο στην Αμερική και από το Φανάριον στις Ουράνιες Μονές

• Επέτειος σαράντα πέντε ετών (1972-2017) από την εις Κύριον εκδημία του Μεγαλοπρεπούς Ηπειρώτου Πρωθιεράρχου της Ορθοδοξίας και του Γένους

Διαβάστε εδώ:  Εορτασμός του Προφήτη Ηλία στο Μέγα Ρέμα (ΦΩΤΟ)