Οικουμενικό Πατριαρχείο:Απομάκρυνση του ηγουμένου της μονής της Πάτμου

Loading...


Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου απομάκρυνε τον σημερινό ηγούμενο της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Πάτμου, Αντίπα Νικηταρά, και διόρισε τοποτηρητή, τον ιερομόναχο κ. Κύριλλον.

Ανακοίνωση που εκδόθηκε στο Φανάρι μετά την τακτική συνεδρία της Συνόδου προσέθεσε ότι διορίστηκε επίσης ο μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Πατριαρχικός Επίτροπος της Ιεράς Μονής και της Εξαρχίας Πάτμου.

Το ανακοινωθέν του Φαναρίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Τετάρτης, 20ης, μέχρι και του Σαββάτου, 23ης τ. μ.  Φεβρουαρίου 2013.

Κατ᾿ αυτάς εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα και ελήφθησαν επ’ αυτών αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Επίσης ανεγνώσθη έκθεσις της εις Πάτμον αποσταλείσης Πατριαρχικής Εξαρχίας προς θεώρησιν της εν τη Ιερά Μονή και Νήσω εκκλησιαστικής καταστάσεως, μεθ’ ο η Αγία και Ιερά Σύνοδος:
α) απήλλαξε τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αντίπαν Νικηταράν από των καθηκόντων αυτού ως Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου,
β) διώρισε τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Κύριλλον, Εκκλησιάρχην της Μονής, Τοποτηρητήν της Ηγουμενείας, και
γ) διώρισε τον Σεβ. Μητροπολίτην Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Πατριαρχικόν Επίτροπον της Ιεράς Μονής και της Εξαρχίας Πάτμου.

Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κυρίου Γενναδίου, εκ μέρους των αποχωρούντων μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 24η Φεβρουαρίου 2013
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.