Οικ. Πατριαρχείο: «Αντικανονικές ενέργειες από το Πατριαρχείο Βουλγαρίας»

Loading...


Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στις σχέσεις της Εκκλησίας της Βουλγαρίας με τα Σκόπια εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο που συζήτησε το θέμα στην πρόσφατη Αγία και Ιερά Σύνοδο.

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Τετάρτης, 7ης, μέχρι και της Παρασκευής, 9ης τ. μ. Φεβρουαρίου 2018.
Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Διαβάστε εδώ:  Σε παρουσίαση λευκώματος για τους Φαναριώτες ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Εξητάσθησαν επίσης και αι επ᾿ εσχάτων εκδηλούμεναι αντικανονικαί ενέργειαι της Εκκλησίας Βουλγαρίας επί του θέματος της εν τω κράτει της FYROM Εκκλησίας.
Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, εκ μέρους των αποχωρούντων εξ μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.tilegrafima.gr