Οι χοροστασίες του Οικουμενικού Πατριάρχη

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησε:
α) Επί τη Αποδόσει της εορτής του Πάσχα, ως κατ᾿ έτος, εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Γεωργίου Ποτηρά – Αντιφωνητού Φαναρίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Τετάρτην, 12ην Ιουνίου.

Εκκλησιάσθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες κ. Ταράσιος και πιστοί εντεύθεν. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική Αιθούση, καθ᾽ ην ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης, και β) επί τη εορτή της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου, εν τω φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Πέμπτην, 13ην ιδίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Ελβετίας κ. Ιερεμίας και Μπουένος Άιρες κ. Ταράσιος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, όμιλος φοιτητών εκ του εν Η.Π.Α. Κολλεγίου Wheaton μετά Καθηγητών αυτών και πιστοί εντεύθεν. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ωμίλησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και Ελβετίας κ. Ιερεμίας και ο Πατριάρχης.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω προαυλίω του Ναού.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, εκ Γενεύης.
– Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Mark Arey, εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
– Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Αριστείδην Γαρίκην, εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μετά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Αντωνίας, της συζύγου αυτού Ευλαβ. κ. Βασιλείας και του τέκνου αυτών Κωνσταντίνου.
-Τούς Οσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Ioulian Pişta, εντεύθεν, και κ. Alfonso Sommut, εκ Μάλτας.
– Τον Ελλογ. κ. Robert Thurman, Καθηγητήν του εν Αμερική Πανεπιστημίου Columbia.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Κουρτέσογλου μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βιλντάν και των νεοφωτίστων τέκνων αυτών Πολυχρόνη και Αρέμιδος, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Aret Çilingir, εντεύθεν, υποβαλόντα το προσκλητήριον των επικειμένων γάμων
 αυτού.

* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά την τελεσθείσαν λειτουργίαν, επί τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου της Παδούης, εν τω εν Σταυροδρομίω ομωνύμω ΡΚαθολικώ Ναώ, το εσπέρας της Τετάρτης, 13ης ιδίου.