Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Χάλκη για την γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, εχοροστάτησε:

α) εν τη πανηγυρισάση φερωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη της νήσου Χάλκης, κατά τον τελεσθέντα Μ. Εσπερινόν της Εορτής, το Σάββατον, 5ην Αυγούστου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, υπεύθυνος της Σκήτης, και Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου εν τη Πόλει, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, η Ευγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, και πλείστοι πιστοί εκ της Πόλεως, των Νήσων και εξ Ελλάδος.

Εν τω τέλει του Εσπερινού, ο Πατριάρχης ωμίλησεν επικαίρως προς τους εκκλησιασθέντας πιστούς.

Το εσπέρας ο Παναγιώτατος μετά των συνοδών Του εδείπνησεν εν τω αρχιερατικώ οίκω του Σεβ. αγίου Πέργης, μεθ’ ο ανήλθεν εις την Ι. Μονήν Αγίας Τριάδος, ένθα και διενυκτέρευσεν.

β) εν τη πανηγυρισάση φερωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της νήσου Πρώτης, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, εις το τέλος της οποίας διένειμε την ευλογηθείσαν σταφυλήν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεξικού κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Γαιτάνης, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, και προσκυνηταί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Διαβάστε εδώ:  Η ιεραποδημία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Τένεδο (ΒΙΝΤΕΟ)

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Ευταξίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας τον Εντιμολ. κ. Αριστόδημον Καρνάκην, Επιχειρηματίαν, εκ Παναμά, ον και προσεφώνησε πατρικώς, παρουσιάσας εις το εκκλησίασμα τους επισκέπτας αρχιερείς και ομιλήσας διά την υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ορθόδοξον διασποράν.

Κατά την επακολουθήσασαν εν τω αυλογύρω της Ι. Μονής δεξίωσιν, καθ’ ην τον Παναγιώτατον προσεφώνησεν η Ευγεν. κ. Μαίρη Αποστολίδου, Πρόεδρος του Δ. Σ. της Παιδοπόλεως, προτροπή του Πατριάρχου ωμίλησαν οι Σεβ. άγιος Μεξικού και Θεοφιλ. άγιος Δέρβης και είτα εξετελέσθη υπό των νέων καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Επηκολούθησεν εόρτιον γεύμα ευλογηθέν υπό της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου, Όστις το απόγευμα επέστρεψεν εις την Πόλιν.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, Βοηθόν παρά τω Σεβ. Αρχιεπισκόπω Αυστραλίας, μετά του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ευμενίου Βασιλοπούλου και του Εντιμ. κ. Ιορδάνου Μπέλου, εκ των Υπαλλήλων της Ι. Αρχιεπισκοπής, εκ Μελβούρνης.

– Την Ευγεν. κ. Ελένην Θ. Καραγιαννίδου, Εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.