Ο Πατριάρχης στην Παναγία την Κουμαριώτισσα στο Νιχώρι για την τελευταία Παράκληση

Loading...


Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ἠγαθύνθη ὅπως χοροστατήσῃ κατὰ τὴν ἱερὰν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τὴν προσεχῆ Δευτέραν, 13ην τ.μ. Αὐγούστου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 6ην ἀπογευματινὴν, ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ, προσερχόμενος μεθ᾽ ἁπάσης τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ παρουσίασις τῆς ἐκδόσεως εἰς τὴν τουρκικὴν γλῶσσαν τῆς ποιητικῆς ἀνθολογίας τῶν νεανικῶν χρόνων τοῦ Παναγιωτάτου, ὑπὸ τὸν τίτλον «Şiirler» (Ποιήματα), ὑπὸ τοῦ μεταφραστοῦ αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Σταύρου Γιολτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενειακῆς Παιδείας.

Θὰ ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.tilegrafima.gr