Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Σόφια για την κηδεία του Πατριάρχου Βουλγαρίας Μάξιμου

Loading...


O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα μεταβεί σήμερα Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Τρανουπόλεως Γερμανό και τον Μέγα Αρχιδιάκονο Μάξιμο, προκειμένου την Παρασκευή να προστή της εξοδίου ακολουθίας για τον μακαριστό Πατριάρχη Βουλγαρίας Μάξιμο, ο οποίος εκοιμήθη την Τρίτη 6 Νοεμβρίου σε ηλικία 98 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε για τελευταία φορά με τον μακαριστό Πατριάρχη Βουλγαρίας τον Ιούλιο του 2010 στην Σόφια.

Ακολουθεί το συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχου προς την Εκκλησία της Βουλγαρίας.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Velicko Turnovo κύριον Γρηγόριον,
Αντιπρόεδρον τής Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας Βουλγαρίας,
Εις Σόφιαν.

Βιούντες μέν διαρκώς τό μυστήριον τής Ζωής εν τή Αναστάσει τού Χριστού, συνειδότες δέ ότι «ύπνος τοίς δικαίοις ο θάνατος… καί πρός κρείττονα ζωήν επιδημία», μετά συγκινήσεως καί τής κατ’ άνθρωπον λύπης ελάβομεν τό άγγελμα τής κοιμήσεως εν Κυρίω τού προσφιλεστάτου αδελφού καί συλλειτουργού ημών Πατριάρχου κυρού Μαξίμου.

Δεόμενοι εκτενώς υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού επί τεσσαρακονταετίαν καί πλέον κλεΐσαντος τόν Θρόνον τής θυγατρός καί νύν αδελφής Αγιωτάτης Εκκλησίας Βουλγαρίας καί μογήσαντος υπέρ αυτής καί τού πεφιλημένου ημίν Ορθοδόξου Βουλγαρικού Λαού εκκλησιαστικού τούτου ανδρός, συλλυπούμεθα εκ μέρους τού καθ’ ημάς Οικουμενικού Πατριαρχείου τή υμετέρα αγαπητή Σεβασμιότητι, τή αυτόθι σεβασμία Ιεραρχία, τώ ευαγεί κλήρω καί τώ φιλόχριστω λαώ, γνωρίζοντες Υμίν ότι μέλλομεν ίνα προσωπικώς παραστώμεν καί προσευχηθώμεν κατά τήν εξόδιον Ιεράν Ακολουθίαν τού αποιχομένου Πρωθιεράρχου.

Ασπαζόμεθα Υμάς φιλαδέλφως

+ Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
Φανάριον, 6 Νοεμβρίου 2012