Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Ρώμη για τους εορτασμούς των 50 ετών της Β’ Βατικανής Συνόδου

Loading...


Τήν Τετάρτην, 10ην Οκτωβρίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ καί τού Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελά, Αρχικλητήρος Αυτού, μετέβη αεροπορικώς εις Ρώμην, ένθα θά συμμετάσχη καί θά ομιλήση, κατόπιν προσκλήσεως τής Α.Αγιότητος, τού Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙΣΤ’, εις τούς εορτασμούς επί τή συμπληρώσει 50 ετών από τής συγκλήσεως τής Β’ Συνόδου τού Βατικανού.

Εν Ρώμη θά προστεθή εις τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος.

Κατά τήν απουσίαν τού Παναγιωτάτου, Πατριαρχικός Επίτροπος ωρίσθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος.