Ο Οικουμενικός Πατριαρχης στα Πριγκιπόννησα για την εορτή της Μεταμορφώσεως

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού εχοροστάτησε:
α) εν τη πανηγυρισάση φερωνύμω Ιερά Πατριαρχική και
Σταυροπηγιακή Μονή της νήσου Αντιγόνης, κατά τον τελεσθέντα εν αυτή Μ. Εσπερινόν της Εορτής, την Δευτέραν, 5ην Αυγούστου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, μετά του πατρός αυτού Εξοχ. Πρέσβεως ε.τ. κ. Γεωργίου, και ικανός αριθμός πιστών.

Εν τω τέλει του Εσπερινού, ωμίλησαν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκής, ο Μουσικολ. κ. Αντώνιος Παριζιάνος, Άρχων Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής-Καθηγητής, και ο Πατριάρχης, Όστις εν συνεχεία μετέβη εις το παρακείμενον Κοινοτικόν Κοιμητήριον του Προφήτου Ηλιού, ένθα ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των διατελεσάντων Μητροπολιτών Πριγκηποννήσων και απάντων των εν αυτώ αναπαυομένων ομογενών αδελφών ημών,
β) εν τη πανηγυρισάση ομωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της νήσου Πριγκήπου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτή Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, την Τρίτην, 6ην ιδίου, εις το τέλος της οποίας ωμίλησε καταλλήλως προς το εκκλησίασμα και διένειμε την ευλογηθείσαν σταφυλήν, είτα δε ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών Χρυσάνθου (1824-1826), του εν τω αυλογύρω της Ιεράς Μονής αναπαυομένου, και Σωφρονίου Γ’ (1863-1866), ανακαινιστού αυτής.

Εν συνεχεία ο Παναγιώτατος μετέβη εις την έδραν της Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ένθα παρετέθη γεύμα προς τιμήν Αυτού υπό του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου.
Εξ άλλου, η Α. Θ. Παναγιότης εχοροστάτησεν εν τω Καθολικώ της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κουδουνά Πριγκήπου κατά την άκολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, αυθημερόν το εσπέρας, διανυκτερεύσας δ᾽ εν αυτή κατήλθεν εις Φανάριον το απόγευμα της Τετάρτης, 7ης ιδίου.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.