Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λειτούργησε στη Βασιλική του Αγίου Νικολάου στα Μύρα

Loading...


Την πρωίαν της Παρασκευής, 6ης Δεκεμβρίου, επί τη μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, η Α.Θ.Π, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προέστη Πατριαρχικής και πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας εν τη εν Μύροις Βασιλική του Αγίου.
Συνελειτούργησαν μετ΄ Αυτού ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, ο Πανιερ. Επίσκοπος πρώην Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος, οι Σεβ. Μητροπολίται Πισιδίας κ. Σωτήριος, Μύρων. κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Προύσης κ. Ελπιδοφόρος και ο Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη μετά της συζύγου αυτού, ο Εξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς (ε.τ.), πλήθος προσκυνητών εξ Ελλάδος και Κύπρου, καθώς και Ορθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι των Μύρων, της Ατταλείας και της Αλάγιας. Επίσης προσήλθε και ο Εξοχ. κ. Ertuğrul Günay, πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Ο Παναγιώτατος εις το κήρυγμά Του ανεφέρθη εις το επί τριάκοντα έτη πραγματοποιούμενον προσκύνημα, αρξάμενον επί του μακαριστού Μητροπολίτου Μύρων και είτα Γέροντος Εφέσου κυρού Χρυσοστόμου και συνεχιζόμενον υπό του νυν Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Ετόνισε την σημασίαν και τον ρόλον του Αγίου Νικολάου εις την Παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως Αγίου της καταλλαγής, της πραότητος και της φιλανθρωπίας. Τέλος, ο Παναγιώτατος ηυχήθη όπως συνεχισθή απροσκόπτως το ιερόν τούτο προσκύνημα και ηυχαρίστησε θερμώς τον Μητροπολίτην Μύρων και τους συνεργάτας αυτού διά την αρίστην οργάνωσιν της εφετεινής επετείου, την Εταιρείαν φίλων του Αγίου Νικολάου, τον Εξοχ. κ. πρώην Υπουργόν, τους ευλαβείς προσκυνητάς, και πάντας τους συμβαλόντας εις την πραγματοποίησιν του προσκυνήματος τούτου.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις γεύμα εν Μύροις παρατεθέν υπό του Ποιμενάρχου της Επαρχίας εις άπαντας τους προσκυνητάς. Κατ΄ αυτό έλαβε τον λόγον ο Πανιερ. Επίσκοπος πρώην Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος, ο οποίος εν συγκινήσει ανεφέρθη εις την συμβολήν του Αγίου Νικολάου εις την Ορθόδοξον πνευματικότητα, ως και εις προσωπικάς και βιωματικάς του εμπειρίας ως μαθητού εις την κατά Χάλκην ιεράν Θεολογικήν Σχολήν και ηυχαρίστησε τον Πανάγαθον Θεόν, τον κατηξιώσαντα αυτόν να έλθη ως προσκυνητής εις τον τάφον του Αγίου της αγάπης και της ελεημοσύνης.

Μετά το γεύμα, η Α.Θ.Παναγιότης, συνοδευομένη υπό του οικείου Ποιμενάρχου, επεσκέφθη τον Εξοχ. κ. Ertuğrul Günay εν τη οικία αυτού εν Μύροις και ακολούθως επραγματοποίησεν εθιμοτυπικήν επίσκεψιν εις τον Δήμαρχον Μύρων (Demre) Εντιμ. κ. Süleyman Topçu.

Το εσπέρας ο Μητροπολίτης Μύρων παρέθεσεν εις το ξενοδοχείον Kilikya Palace αποχαιρετιστήριον επίσημον δείπνον εις τον Παναγιώτατον και την συνοδείαν Αυτού και εις άπαντας τους προσκυνητάς, καθ΄ ο ωμίλησαν ο ίδιος και ο Παναγιώτατος, εκφράσας εξ ονόματος όλων ευχαριστίας και συγχαρητήρια εις τον οικείον Ποιμενάρχην και ευχηθείς εις όλους καλήν επάνοδον εις τα ίδια.

1