Ο Οικ. Πατριάρχης στον Αγιο Γεώργιο Κυπαρισσά (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στον Αγιο Γεώργιο Κυπαρισσά βρέθηκε χθες ο και χοροστάστησε στη Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του : «Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τού Παραλύτου, 19ην Μαΐου, εχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εν τώ Ι. Ναώ Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσά τής Κοινότητος Υψωμαθείων, καθ ήν τόν θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Υπογραμματεύς τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου.

Εκκλησιάσθησαν όμιλοι προσκυνητών εκ τών Ενοριών Αγίων Αναργύρων Wetzlar, υπό τήν ηγεσίαν τού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αρσενίου Καρατζά, καί Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος Μονάχου, μέ επί κεφαλής τόν Αιδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Θωμάν Καραμήτσον, ως καί πιστοί εντεύθεν καί εκ Θεσσαλονίκης.

Εν τώ τέλει τής Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Επόπτης τής Περιφερείας Υψωμαθείων, καί απήντησεν Ούτος, καλωσορίσας πάντας τούς ευλαβείς προσκυνητάς καί εξάρας τήν καθοριστικήν συμβολήν τού Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου εις τήν εδραίωσιν καί ανάδειξιν τής ορθοδόξου παρουσίας εν τή Χώρα ταύτη, ενώ ανεφέρθη ιδιαιτέρως εις τήν οικουμενικήν διάστασιν τής διακονικής μαρτυρίας τού Οικουμενικού Θρόνου ανά τήν υφήλιον, μέ πρόσφατα παραδείγματα τάς εκλογάς νέων, δυναμικών καί μεμορφωμένων Ποιμεναρχών διά τάς εν Αμερική καί εν Αυστραλία Ι. Αρχιεπισκοπάς αυτού, αλλά καί τήν επ εσχάτων κανονικήν διευθέτησιν τού εκκλησιαστικού ζητήματος εν Ουκρανία.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τώ αυλογύρω τού Ναού».tilegrafima.gr