O Oικ. Πατριάρχης σε εκκλησίες της Πόλης(ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Παρασκευής, 11ης Δεκεμβρίου, διεπεραιώθη εις Χάλκην, ένθα την επομένην, Σάββατον, 12ην ιδίου, εχοροστάτησεν εν τη Ι. Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνος, επί τη ι. μνήμη αυτού, κατά την τελεσθείσαν εν τω Ναϋδρίω αυτής Θείαν Λειτουργίαν.

Τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 

Εκκλησιάσθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, ο Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Επίσκοπος Eisenstadt κ. Αιγίδιος, και πλήθος προσκυνητών εκ της Πόλεως και των Νήσων.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε την Α. Θ. Παναγιότητα ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος της Ι. Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και υπεύθυνος της Σκήτης, και απήντησεν ο Πατριάρχης, ευχαριστήσας την Α. Σεβασμιότητα και παρουσιάσας εις το εκκλησίασμα τους ως άνω εξ Αυστρίας επισκέπτας.
Επηκολούθησε δεξίωσις εις το Αρχονταρίκι της Σκήτης.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την Κυριακήν, 13ην τ. μ., επί τη κατά το ιουλιανόν ημερολόγιον ι. μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, εχοροστάτησεν εν τω εν Γαλατά πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ι. Βατοπαιδινώ Μετοχίω κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος εκ της ενταύθα Ρωσσικής Παροικίας.


Εν τω τέλει ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πρότριτα μεταστάντος εις Κύριον αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Συμεών Παπάζογλου, διατελέσαντος Ιερατικώς Προισταμένου της Παροικίας επί ολόκληρον 50ετίαν.

Ακολούθως Τον προσεφώνησεν ο νέος Ιερατικώς Προιστάμενος Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Πανάρετος Ψαραύτης και απήντησεν ο Παναγιώτατος επικαλεσθείς την ευλογίαν του Αγίου, προτρέψας τους πιστούς όπως προσεύχωνται διά την ειρήνην εν τω κόσμω και ευχηθείς εις όλους καλάς Εορτάς.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη αιθούση του Μετοχίου.

* * *
Το εσπέρας του Σαββάτου, 12ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, προσκληθείς υπό του Εξοχ. κ. Luiggi Mattiolo, Πρέσβεως της Ιταλίας εν Αγκύρα, παρεκάθησεν εις το διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν επίσημον δείπνον, εν τω Μεγάρω του εν τη Πόλει Γεν. Προξενείου της Χώρας «Palazzo di Venezia».
* * *
Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην, Άρχοντα Πριμηκήριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.
– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Μενεξίδην, Ταξίαρχον, Γενικόν Αστυνομικόν Διευθυντήν Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αναστασίας, και τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Κρις, Επιχειρηματίαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Εύας, εκ Κομοτηνής.
– Τούς Εντιμ. κ. κ. Λουκάν Ζατζηγεωργίου, Δικηγόρον, Γεώργιον Αναλυτήν, Πληροφορικόν, και Νικόλαον Χριστοδούλου, Λογιστήν, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Αβραάμ Κατραντζήν, εκ των Οδηγών των Πατριαρχείων, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τη ονοματική του εορτή.
* * *

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την εκδήλωσιν απονομής βραβείων του Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας, εν τω ξενοδοχείω «Marmara-Taksim», την Παρασκευήν, 11ην Δεκεμβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την υπό του ενταύθα Γεν. Προξενείου της Πολωνίας διοργανωθείσαν μουσικήν εκδήλωσιν επί τοις Χριστουγέννοις, εν τω εν Σταυροδρομίω ΡΚαθολικώ Ι. Ναώ του Αγίου Αντωνίου, το Σάββατον, 12ην ιδίου. Ετικέτες