Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκοψε την Βασιλόπιτα του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. (ΦΩΤΟ)

Loading...


 Ο έκοψε την του Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.)

Διαβάστε εδώ:  Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην... κατάψυξη (ΦΩΤΟ)

Το εσπέρας της Πέμπτης, 12ης Ιανουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την εορταστικήν εκδήλωσιν κοπής της Αγιοβασιλόπιττας του Συνδέσμου Υποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθείσαν μετά των Συνδέσμων αποφοίτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και των Λυκείων Ζαππείου και Ζωγραφείου, καθ᾿ ην εγένετο και η εισδοχή εις αυτούς των αποφοίτων του έτους 2016.

Μετά τους χαιρετισμούς των Προέδρων του Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. και των ως άνω Συνδέσμων ωμίλησεν ο Πατριάρχης και ηυλόγησε την Αγιοβασιλόπιτταν. Το νόμισμα έλαχεν εις την Πατριαρχικήν Μ. του Γένους Σχολήν. Εις την εκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν άγιοι Αρχιερείς και η Ευγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει.