Ο Εσθονίας Στέφανος χοροστάτησε στον Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι

Loading...


– Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, τό εσπέρας τού Σαββάτου, 6ης Οκτωβρίου, ετίμησε διά τής υψηλής Αυτού συμμετοχής τήν δοθείσαν υπό τού Εξοχ. κ. Laurent Bili, Πρέσβεως τής Γαλλίας εν Αγκύρα, δεξίωσιν, καθ’ήν εγένετο η παρουσίασις τού βιβλίου τού Εξοχ. κ. Jean Michel Casa, Διευθυντού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εν τώ Υπουργείω Εξωτερικών τής Γαλλίας, υπό τόν τίτλον «Le Palais de France à Istanbul» εν τώ εν Σταυροδρομίω ομωνύμω μεγάρω.

– Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τώ Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τόν Μ. Εσπερινόν τού Σαββάτου, 6ης Οκτωβρίου, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος από τού Ι. Βήματος… κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τής Κυριακής, 7ης ιδίου, χοροστατούντος τού Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνου.

Μετά τήν απόλυσιν, ωμίλησαν ο χοροστατήσας Αρχιερεύς καί ο Πατριάρχης, ο Οποίος καί καλωσώρισε τούς εκκλησιασθέντας πολυπληθείς ομίλους προσκυνητών, εξ Ελλάδος, Κύπρου καί Αυστραλίας, διανείμας αυτοίς τό αντίδωρον.Ετικέτες