O Οικουμενικός Πατριάρχης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή

Loading...


Στη Μεγάλη του Γένους Σχολή μετέβη σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος.

Ο Παναγιώτατος μίλησε με αφορμή την έναρξη μαθητικού συνεδρίου.

Επίσης, τόσο σήμερα όσο και χθες είχε σειρά επαφών.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Επί τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης εμνήσθη διά Τρισαγίου εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ των μακαριστών Μητροπολιτών Γέροντος Δέρκων Ιακώβου και Ικονίου Ιακώβου, διατελέσαντος Σχολάρχου Αυτού εν Χάλκη, και Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου, συμπολίτου και συγγενούς Αυτού, και εδεήθη υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών εν χώρα Ζώντων.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, την μεσημβρίαν της Παρασκευής, 24ης τ.μ., μετέβη εις την Πατριαρχικήν Μ. του Γένους Σχολήν και εκήρυξε διά καταλλήλου ομιλίας την έναρξιν του μαθητικού συνεδρίου «Εξερευνώντας την πόλη μου… Περιβάλλον, άνθρωπος και κοινωνία στα αστικά κέντρα του 21ου αιώνα-Ελλάδα και Τουρκία» τη συμμετοχή σχολείων εξ Ελλάδος.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Αγγλικανόν Επίσκοπον κ. Paul Hewett, εξ Η.Π.Α., μετά των συνοδών αυτού.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Αναγνωστόπουλον, εκ Μ. Βρεταννίας.
– Τον Ελλογ. κ. Αντώνιον Χατζόπουλον, Δρα Θεολογίας, εντεύθεν.
– Την Ευγεν. κ. Κυριακήν Α. Κετέογλου, εξ Αθηνών.
– Την Ευγεν. κ. Μιράνταν Σιούτη, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Αλεξάνδρου Νικολαΐδου, εξ Αθηνών.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, εξ Αμερικής.
– Όμιλον προσκυνητών εξ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιωτ. Ιερομονάχου κ. Sergei Shatvoy, Ηγουμένου της Ι. Μονής της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, εκ της Ι. Μητροπόλεως Ρόδου.
– Όμιλον Φραγκισκανών μοναχών εκ διαφόρων χωρών, υπό την ηγεσίαν του Οσιωτ. ΡΚαθολικού ιερέως κ. Ruben Tierrablanca, εντεύθεν.
– Τον Εντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Άρχοντα Έκδικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εξ Αθηνών.
– Την Ευγεν. κ. Αργυρώ Καλαμάρη, εκ Καναδά.
– Τον Εντιμ. κ. Metin Karaman, Αρχαιοπώλην, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Ι. Γκαλίτσην, εκ της Πόλεως.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, κατά την τελεσθείσαν εν τω Ι. Καθεδρικώ Ναώ Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, ιερουργήσαντος του αγαγόντος τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, την Πέμπτην, 23ην Οκτωβρίου.

Το εσπέρας της ιδίας, ο Παναγιώτατος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου, επεσκέφθη κατ᾿ οίκον την Α. Σεβασμιότητα τον εορτάσαντα Ιεράρχην και συγχαρείς αδελφικώς ηυχήθη αυτώ τα εικότα.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά την υπό του ενταύθα Γεν. Προξενείου της Πολωνίας διοργανωθείσαν συναυλίαν επί τη 600η επετείω συνάψεως διπλωματικών σχέσεων Πολωνίας-Τουρκίας, εν Αγία Ειρήνη, το εσπέρας της Παρασκευής, 24ης Οκτωβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την υπό του Εντιμ. κ. Balázs Hendrich, Γεν. Προξένου της Ουγγαρίας, δοθείσαν δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της Χώρας και τη ανακηρύξει εν αυτή της Δημοκρατίας, εν τω εν Levent «İş Sanat Kültür Merkezi», αυθημερόν.
– Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τα εγκαίνια της επί τη ως άνω επετείω της Πολωνίας εκθέσεως, εν τω «Μουσείω Πέραν» (Pera Müzesi), την Πέμπτην, 23ην ιδίου.Ετικέτες